Navigate to top
SUSTAINABILITY LIBRARY 2022 Policies Policy: Plast

Policy: Plast

Plast Policy

Eier/Godkjenner: Head of ESG & Quality 

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Hvert år havner over 8 millioner tonn med plast i havet. Plast i seg selv blir først et problem når det kommer på avveie og blir til mikroplast i havet. Plast skal aldri i naturen uansett. Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, er avhengig av et rent hav for å kunne produsere trygge og bærekraftig produkter.


Vi er bevisst vårt ansvar og denne policyen skal sikre at Lerøy reduserer forbruket av plast der risiko for plast på avveie er størst, samt at Lerøy fortrinnsvis benytter gjenvinnbar plast. Der det finnes alternativer til plast som tilfredsstiller tekniske krav og er mer bærekraftig skal dette foretrekkes. Avfallsplast skal kildesorteres slik at belastningen på miljøet blir minimal.

For hvert kg plast vi reduserer sparer vi 5kg CO2e.

Generelt

 Vi skal :

Generelt:

 • Erstatte plast med annet bærekraftig materiale som tilfredsstiller de tekniske kravene, der vi i dag benytter plast og hvor det er høy risiko for plast på avveie.
 • Benytte plast som fortrinnsvis skal være gjenvinnbar
 • Fortrinnsvis benytte resirkulert plast i plast som ikke er i direkte kontakt med mat
 • Ikke benytte mer plast til formålet enn det som dekker behovet
 • Kildesortere plast
 • Ha oversikt over plast innkjøpt og oversikt over hvordan disse plasttypene blir avfallshåndtert eller gjenvunnet
 • Søke å benytte bio -nedbrytbar plast der det er risiko for plast på avveie, men bio -nedbrytbar plast blir sortert som restavfall og må vurderes særskilt på andre områder
 • Ha en aktiv rolle i fjerning av plast fra miljøet samt oppfordre ansatte til å gjøre det samme
 • Oppfordre våre samarbeidspartnere til å bidra i kampen mot plast på avveie.

På produkter:

 • Lerøy skal ta initiativ i samarbeid med kunde for å redusere forbruket av plast
 • Produkter skal ha optimal fyllingsgrad for å redusere forbruket av plast
 • Plast som benyttes skal fortrinnsvis være gjenvinnbar
 • Svart plast skal ikke benyttes og fases ut pga. problemer på gjenvinningsstasjon med optisk sortering
 • Lerøy skal arbeide med å finne bærekraftige pakningsalternativer til plast.

Gyldig for

Denne policyen er gyldig for alle ansatte

Definisjoner

 • Gjenvinnbar plast - plast material som kan gjenvinnes til nye plast produkter
 • Biobasert plast er produsert av mais, stivelse etc som brytes ned av mikroorganismer
 • Fyllingsgrad - forholdet mellom mengde produkt og emballasjens volum
 • Svart plast - emballasje med farge carbon black som ikke leses av sorteringsmaskiner

 Rammeverk og prinsipper

 2019/904 av 5. juni 2019 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter
2002/72/EF (plastdirektivet).
2002/72/EF regulerer bruk av plast i matkontaktmateriale

 Roller og ansvar

 • Alle ansatte, men særlig ansatte med relasjon til innkjøp, produktutvikling og emballasje er ansvarlig for at denne policyen etterleves.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

Eierskap og implementering av policyen

 • Leder for ESG & Quality er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre. 
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.