Skip to main content

ASC miljöcertifiering

Aquaculture Stewardship Council (ASC) är en oberoende icke vinstdrivande organisation som grundades i 2010 för att driva ett certifierings- och märkningsprogram för ansvarsfullt odlad fisk och skaldjur.

Tillsammans med sina partners arbetar de för att främja de miljömässigt och socialt bästa odlingarna.

Leröy ASC-cerifierad Lax

Leröy Seafood har varit involverad i utvecklingen av ASC-standarden sedan 2004 och är mycket glada och stolta över att vi 2014 var den första att få en av våra laxodlingar ASC-certifierade.

Den gröna ASC logon på förpackningen garanterar konsumenterna att fisken har odlats med minimal påverkan på miljön och samhället. Ett omfattande arbete som leder till en hållbar odlingsverksamhet, en hållbar miljö och som dessutom ger en mycket fin kvalitet på fisken.

Lax forpacking
Leröy Lax odlas i våra egna laxodlingar i Norges kalla klara vatten. Odling och vidareförädling sker på ett hållbart och miljövänligt sätt.
ASC-standarder driver vattenbruket mot hållbarhet genom de följande sju principerna:
  • Lagenlig efterlevnad (laglig rätt till att driva verksamhet)
  • Skydd av omgivande ekosystem och biologisk mångfald
  • Krav på att vattenkvaliteten bevaras
  •  Kriterier för ansvarsfull användningen av antibiotika och minskad användningen av bekämpningsmedel och kemikalier                    
  • Krav på förhindrande av fiskrymningen
  •  Strikta krav på resursanvändning och hållbart foder
  •  Kriterier för socialt ansvar (t.ex. förbud mot barnarbete och tvångsarbete, säkra och rättvisa arbetsplatser

Läs mer: https://www.asc-aqua.org/