Skip to main content

Historia

Leröy Seafood Group kan spåra sina aktiviteter till slutet av 1800-talet. Då startade fiskaren Ole Mikkel Leröen försäljning av levande färsk fisk på fisktorget i Bergen. Fisken fiskade han delvis själv men köpte även in av kollegor som fiskade. 

Fisken släpades i kassar efter Ole Mikkel Lerøens roddbåt från Lerøy till fisketorget i Bergen, en resa på 6 till 12 timmar beroende på vind och strömförhållanden. 

Ole Mikkel Lerøens aktiviteter utvecklades så småningom till att också inkludera detaljistförsäljning i Bergen, handel med levande skaldjur och gradvis också export. 

År 1939 gick två av hans anställda, Hallvard Lerøy sr. og Elias Fjeldstad, i gång med det som i dag är koncernens största säljbolag  - Hallvard Lerøy AS, som nu heter Lerøy Seafood AS.

Läs mer: Leröy började med en fiskares driv och ett kraftprov

Sedan starten har detta sällskapet varit en pionjär inom den norska fiskenäringen. Huvudfokus har alltid varit att utveckla marknader för fisk och skaldjur och företaget har ofta varit först på nya marknader, eller först med att kommersialisera nya arter. Den pionjäranda är fortfarande i högsta grad levande i koncernen. 

Sedan starten har detta sällskapet varit en pionjär inom den norska fiskenäringen. Huvudfokus har alltid varit at utveckla marknader för fisk og skaldjur ock företaget har ofta varit först på nya marknader, eller först med att kommersialisera nya arter. Den pionjäranda är fortfarande i högsta grad levande i koncernen. 

Koncernen har sedan 1999 investerat stora summor i olika nationella och internationella företag. Koncernen förvärvade samtliga aktier i Leröy Midnor AS i slutet av 2003, i Leröy Aurora AS 2005, Leröy Fossen AS och Leroy Hydro AS 2006 och Leröy Vest AS under 2007.

År 2010 ökade koncernen vattenbruksverksamheten genom att förvärva 50,71% av aktierna i Sjøtroll vattenbruk AS. Koncernens investeringar har under senare led gjort koncernen till en nationell och internationell distributör av färsk fisk.

Sammanlagt har dessa investeringar som gjorts under ett decennium, har nu koncernen utvecklats till ett helt integrerat skaldjursföretag med stora möjligheter att utvecklas ytterligare. I slutet av 2011 har Leröy koncernen 1.865 anställda.

Företaget var fram till 1997 ett traditionellt familjeföretag. År 1997 blev det för första gången en rettet emisjon mot finansielle investorer. I samband med nyemissionen 1997 omvandlades bolaget till ett publikt aktiebolag. Bolaget börsnoterades i juni 2002. Sedan dess har företaget infört flera nyemissioner, senast i mars 2007. Tillgången till kapital har varit en förutsättning för utvecklingen av koncernen från en skaldjur exportör till en helt integrerad sjömatskoncern. 

 Norsk sjömatpionjär sedan 1899