MSC miljöcertifiering

MSC:s standard för hållbart fiske används för att bedöma om ett fiske är välskött och hållbart.

Den baseras på den senaste och internationellt erkända forskningen. Standarden granskas och utvecklas i samråd med fiskenäringen, forskare, miljöorganisationer och experter.

När ett fiske uppfyller MSC:s standard för hållbart fiske kan fångsten säljas som MSC-märkt.  Certifieringen är öppen för alla yrkesfisken som fångar vildlevande djur från hav eller sötvatten. Detta inkluderar de flesta typer av fisk och skaldjur. 

MSC:s standard för hållbart fiske berör tre områden som ett fiske måste klara för att bli certifierat:

1. Hållbara Fiskebestånd
- Är det tillräckligt med fisk kvar i haven? Yrkesfisket måste säkerställa att det kan pågå för all framtid och att fiskbeståndet kan förbli produktivt och livskraftigt.

2. Minimera påverkan på miljön
- Vad blir effekterna på havsmiljön? Yrkesfisket behöver bedrivas varsamt så att andra arter kan fortsätta leva och livsmiljöer fortsätta att må bra.

3. God fiskeförvaltning
- Är fisket välskött? MSC-certifierade fisken behöver följa lagar och förordningar samt behöver ha beredskap för ändrade förhållanden i havsmiljön.

Läs merhttps://www.msc.org/se/hem