Ocean Forest

Leröy, ett av Norges ledande företag inom laxodling, och Bellona, välkänd norsk miljöorganisation, har tillsammans bildat ett samägt bolag inom vattenbruk, Ocean Forest. Företagets mål är att etablera en hållbar produktion av biomassa och energi längs den norska kusten.

Ocean Forest är ett resultat av ett unikt samarbete mellan en kommersiell producent inom vattenbruk och en ideell miljöorganisation. Företaget skall forska kring hur ekologiskt samspel mellan olika arter kan bidra till att minska och eliminera vattenbrukets belastning av miljön.

Forskningsresultaten skall även bidra till att ta fram nya kommersiella lösningar för produktion av biomassa i stor skala. Tång, andra marina växter, blåmusslor m.m. kan odlas i anslutning till lax. Dessa är idag en värdefull källa till biomassa och bioenergi. Genom diversifierad marin odling i anslutning till laxodling kan avfallet från laxen i form av fekalier och rester av foder renas.

Vi tror att det är klokt att utnyttja styrkan hos Leröy och Bellona till att utveckla nya modeller för sjömatsproduktion samt produktion av helt nya marina råvaror till fiskfoder.