Skip to main content

Sekretesspolicy

Detta sekretessmeddelande handlar om hur Leröy Seafood Group ASA och dess dotterbolag samlar in och använder personlig information om dig. Vi vill att du ska känna dig trygg med att lagar och regler följs när du besöker vår webbplats eller är i kontakt med oss.

Kontaktinformation

Leröy Seafood Group ASA och dess dotterbolag ansvarar för behandlingen av företagets behandling av personuppgifter. Om du har frågor eller kommentarer om detta uttalande eller hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktformuläret på vår webbplats eller skicka ett brev till Leröy Seafood Group ASA, PO Box 7600, N-5020 Bergen.

Behandling av personuppgifter

Denna sekretesspolicy gäller vår insamling, användning och behandling av personuppgifter.

Vi samlar in, använder och behandlar personlig information när du använder våra tjänster som kund eller potentiell kund, besöker våra webbplatser eller kontaktar oss i ett privat eller affärsmässigt sammanhang.

Detta kan till exempel vara i samband med:

 • Kundadministration och kundsupport
 • Uppföljning av kunder och leverantörer
 • Rekryteringsändamål
 • Sponsorförfrågningar
 • Webstatistik på vår webbplats (cookies)
 • Nyhetsbrev
 • Marknadsundersökning

Syfte och grund för behandling av personuppgifter

Vi samlar in de flesta uppgifter vi behandlar direkt från dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss i olika sammanhang. Vi använder endast nödvändig personlig information om dig, till exempel:

 • Namn och kontaktinformation i samband med förfrågningar
 • Information som är relevant för samarbetet med kunder, leverantörer och andra partners
 • Kontakt- och identitetsinformation relaterad till rekryteringsändamål och ansökningar
 • Kontaktinformation i samband med deltagande i våra tävlingar
 • Cookies i samband med onlinestatistik
 • IP -adress när du använder vår webbplats

Vi behandlar både personligt identifierbar information och icke-personligt identifierbar information om dig. Personligt identifierbar information är information som identifierar dig som individ. Icke-personligt identifierbar information är information och annan information som inte avslöjar din personliga identitet.

Webanalys och cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser för statistik, kommunikation och förbättring av användarupplevelsen. Vi använder vanlig internetteknik, inklusive Google Analytics, för att samla in information om användare så att vi alltid kan underlätta bästa möjliga funktionalitet och vidareutveckla informationen som erbjuds på webbplatsen. Denna information hämtas från din dators webbläsare och kan innehålla din IP -adress, operativsystem, webbläsarprogramvara (till exempel "Microsoft Internet Explorer"), skärmupplösning och avsändarens webbsida.

Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies. Vi lagrar inte information som personligen kan identifiera dig genom detta. De mest använda webbläsarna (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, etc.) är konfigurerade för att acceptera cookies automatiskt. Om du inte vill att kakor ska lagras kommer de flesta webbläsare att ha möjlighet att blockera kakor i menyn under «inställningar». Vi påpekar att vår webbplats inte fungerar optimalt om du inte accepterar användning av cookies.

Hur säkerställer vi personlig information?

Vi kommer alltid att säkerställa korrekt och laglig behandling av personuppgifter och endast använda sådan information för uttryckligen angivna och legitima ändamål, i enlighet med relevant lagstiftning. Vi kommer att säkerställa god informationssäkerhet relaterad till konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Personlig information kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att utföra syftet med behandlingen.

Vi kommer att se till att våra anställda och våra databehandlare, som har tillgång till information om dig, behandlar dina personuppgifter i enlighet med detta uttalande och med våra skyldigheter enligt integritetslagarna.

Dina rättigheter

Som huvudregel har du rätt att komma åt, korrigera och radera personuppgifter som vi behandlar om dig. Sekretessreglerna ger dig i vissa situationer rätt att kräva begränsning av behandlingen, att göra invändningar mot behandlingen och att få information tillhandahållen i ett maskinläsbart format (dataportabilitet). Du har också rätt att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter om dig.

Om du vill utöva dessa rättigheter ber vi dig att kontakta oss via e-post eller brev. Se kontaktinformation initialt i uttalandet.

Vi raderar personuppgifter när en användare meddelar att han / hon inte längre vill använda tjänsten. Till exempel raderas din e-postadress som används för att skicka ut nyhetsbrev när du säger upp din prenumeration, men också om vi får feedback om att den inte är aktiv.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera sekretesspolicyn. Alla ändringar är giltiga från det att de publicerades och kommer att innehålla information som samlats in från det datumet samt befintlig information som lagras av oss.

 

Senast uppdaterat 08.07.2018