Skip to main content

Leröy toppar internationellt hållbarhetsindex

Lerøy toppar internationellt hållbarhetsindex enligt International Sustainability Index Farm Animal Investment Risk och Return (FAIRR)

Syftet med ett internationellt hållbarhetsindex är att ge investerare bättre information om den finansiella risken, bristen på hänsyn till miljö och hållbarhet.

Indexet är indelat i hög-, medel- och lågriskgrupper och företagen bedöms utifrån faktorer som växthusgasutsläpp, produktionsförluster, vattenförbrukning, antibiotikabruk, djurskydd, sysselsättning och livsmedelssäkerhet.

Läs hela artikeln här