Produksjon av atlantisk laks og regnbueørret anses som mer bærekraftig sammenlignet med produksjon av storfekjøtt, svinekjøtt, sau og andre animalske proteiner. Årsaken er at animalske proteiner er mer utslippsintensive på grunn av metangassen de produserer.

CO2-fotavtrykket til fisk (gjennomsnittlig) er ca. 3,49 kg Co2-EQ/kg sammenlignet med storfekjøtt som har 26,61 kg Co2-EQ/kg. Oppdrettslaks har enda lavere Eco-fotavtrykk en disse med 3,3 kg co2 – EQ/kg (Ref: Sintef 2017).

For å redusere våre samlede utslipp og fange opp overskuddsnæringsstoffer som nitrogen, fosfor og karbon fra vår produksjon av laks og ørret, startet Lerøy i samarbeid med NGO Belona Holding AS et joint venture, Ocean Forest, for å produsere makroalger, blåskjell og polychaeta i nærheten av flere av våre oppdrettslokaliteter.

I tillegg til å fange opp CO2 og absorbere overflødig næringsstoffer fra oppdrettsvirksomheten, er spesielt blåskjell, men også sukkertare gode kilder til bærekraftige proteiner og andre helsebringende næringsstoffer.

Ocean Forest har gjennomført to studier av fermentert tare i fôr til drøvtyggere i samarbeid med Københavns Universitet. Den første studien er en in vitro-studie, der metangassproduksjonen i magen til melkekyr tilsettes ulike fermenterte tareprodukter. Målingene viste opptil 45 % reduksjon i metangassproduksjon ved bruk av fermentert tare.

Det andre forsøket ble utført på kalver. Kalvene kunne velge fritt mellom 4 ulike dietter med 0 til 5 % fermentert tare tilsatt. Fôret med høyest innhold av fermentert tare var klart mest ettertraktet av dyrene.

Studiene i Danmark har vist at fermentert tare kan være en viktig ny ingrediens i fôr til landdyr for å redusere deres utslipp av metangass med 30-40 % (Hansen et al, In prep) når de tilsetter sukkertare til kostholdet. Ocean Forest solgte det meste av produksjonen av sukkertare i 2021 som en ny ingrediens for dyrefôr.

Å bruke blåskjellmel i stedet for fiskemel har også vist seg å være en utmerket erstatning som vist i det EU-finansierte prosjektet Holofood. Vi startet derfor et internt FoU-prosjekt med et av de store fôrselskapene for å se om blåskjellmel er kommersielt levedyktig.

Vi inkluderer også 1,5 – 2 % insektmel i alt vårt ferskvannsfôr som erstatning for fiskemel. Fra et ernæringsmessig synspunkt anses det som en høykvalitets og bærekraftig proteinkilde, men det er svært dyrt å bruke.

Vekstpotensialet til denne forretningssatsingen er langt større enn det vi produserer i dag, og det vi vil kunne produsere om lang tid. I dag har vi blåskjell- og sukkertareproduksjon på 7 lokaliteter (5 sukkertarelokaliteter og 2 blåskjelllokaliteter). Vi produserte 150 tonn sukkertare (1,5 tonn protein) i 2020, og anslår en betydelig økning i produksjonsvolumet i 2021 og 2022.

Målet vårt er å en dag ha kunnskapen, teknologien og kundebasen til å utvide dette produksjonsoppsettet til en stor del av oppdrettsanleggene våre, og produsere mer bærekraftige marine- og planteproteiner.

Vi er også forpliktet til å fortsette å informere publikum om fordelene med en diett bestående av marine proteiner, Omega 3 og 6 fettsyrer og andre helsefremmende næringsstoffer. Når vi gjør det, er vi sikre på at menneskelig forbruk av disse bærekraftige proteinene vil øke i fremtiden.

I 2021 startet Lerøy et FoU-prosjekt ledet av vårt produktutviklingsteam for å se på muligheten for å diversifisere proteinutvalget vårt, og utvide til plantebaserte proteinprodukter. Målet vårt med prosjektet var å finne en partner som kunne hjelpe oss med å finne passende erstatninger for fiskeproteiner i et utvalg av «fiskelignende produkter» som Vegan Maki med laks og reker, Vegan Salmon Burger, Key west Crab cake og mer.

Forbrukernes interesse for plantebaserte fiskealternativer er økende og ligger an til en rask økning i likhet med andre alternative proteinprodukter. Den drives av de samme makrotrendene, men utspiller seg på måter som er spesifikt knyttet til fiske- og skalldyrindustrien. Veganmarkedet ekspanderer i takt med den økende etterspørselen etter bærekraftig mat, og Lerøy planlegger å være en del av denne trenden ved å tilby et bredt produktsortiment for å tilfredsstille våre kunders behov for fiskeprodukter, og plantebaserte fiskealternativer i fremtiden.

Prosjektet i seg selv er pågående og derfor ikke klart for publisering. Vi kan imidlertid dele at vi har funnet en partner til å hjelpe oss i vår søken, at produktutvikling og forbrukertesting har startet og at vi ser flere muligheter innen plantebaserte proteiner fremover.

En slik mulighet er å bruke sukkertare fra vår egen produksjon inn i dette produktspekteret, noe som gir oss en stor fordel når det gjelder innkjøp, utvikling og produktkvalitet. Den største utfordringen vi står overfor på dette tidspunktet er å finne et plantebasert protein som kan simulere den atlantiske lakseteksturen som gir riktig motstand i munnen, kremaktig følelse på tungen eller det elastiske bittet når man tygger.

I tillegg må det visuelle og smaken være perfekt før produkter fra denne serien er klare for markedet. Vi fortsetter dette prosjektet også i 2022 og har ambisjoner om å ha plantebaserte proteinprodukter klare for markedet i løpet av 2023.