Forbedre klimaet vårt

Krav råvarer

Konsernet samarbeider med ulike fôrleverandører i arbeidet med å oppnå kravene.

Bærekraftig og etisk råvareinnkjøp

Konsernet samarbeider med flere fôrleverandører for å nå våre ytelses- og bærekraftsmål.

Konsernet har kontraktsmessige krav til sine leverandører av fiskefôr, for å sikre at råvarene forvaltes på en bærekraftig og etisk måte. Videre samarbeider konsernet med sine leverandører for å følge nøye med på fiskeriforbedringsprogrammer, fiskerier som står i fare for å miste sertifisering og fangstutnyttelse.

Lerøy krever at råvarer er:

 • Fisket/høstet på en etisk forsvarlig måte og i samsvar med juridiske rammer
 • Basert på bærekraftig høsting eller fiske
 • På en positiv trend når det gjelder prosentandelen sertifisert i henhold til en internasjonalt anerkjent bærekraftsstandard
 • I samsvar med ASC fôrstandarden
 • Kan spore tilbake til opprinnelse (oppdrettlokasjon/geografisk område/fiskeri)
 • En stadig økende andel av trimming
 • ProTerra/Eurosoy-sertifisert og avskogingsfri verdikjede hentet soya.

Link:

Policy:  Fiske Feed

KPI:  Raw materials fish feed

KPI:  Deforestation

 

Bevisste valg

Konsernet har en aktiv holdning til fôrsammensetningen. Vi implementerer våre egne fastsatte grenser og begrensninger når det gjelder fôrsammensetning.

Lerøy Salmon er oppdrettet med fôr som inneholder: 

 • EPA og DHA rike mikroalger
 • Camelina/linolje for gunstig omega 3-forhold
 • Minimum 7,5 % av fettsyrene er EPA og DHA
 • Insekt mel

Fôret vårt inneholder ikke:

 • Lakseolje
 • GMO
 • Ethoxyquin
 • Palmeolje
 • Kitin hemmere
 • Ben eller Blodmel

Disse valgene har resultert i en ny merkevare:  «Lerøy Salmon™»

Marine Feed-ingrediens Sertifisert i henhold til en bærekraftsstandard

  2021 2020
Total andel sertifiserte råvarer % 49,2 40,9
Andel av sertifiserte marine ingredienser % 92,5 90,3