Avskoging

UTFORDRINGER

Det er anslått at minst en tredjedel av skogområdene på verdensbasis er ødelagt. Den mest betydelige avskogingen er for tiden funnet i de tropiske områdene. Når en skog forsvinner, gjennomgår både landskapet og klimaet store endringer. Vi ser en reduksjon i fordampning og luftfuktighet, noe som resulterer i endringer i klimaet og vannets kretsløp ikke bare i lokalområdet, men i noen tilfeller også i en viss avstand fra de avskogede områdene.

Avskoging fører til frigjøring av organisk bundet karbon. Det er også tap av eller betydelig reduksjon i CO2-fangst av trærne for fotosyntese i disse områdene. Som et resultat slippes det ut mer karbon til atmosfæren som karbondioksid, og dette kan øke drivhuseffekten betraktelig.

Soya er en råvare som brukes til å produsere dyrefôr og brukes også i fôr til uer. Vi har et krav om at alle råvarer som brukes i vårt fiskefôr skal være GMO-frie. Svært få land produserer GMO-fri soya, men Brasil har storskala produksjon. Utfordringene til soya produsert i Brasil kan være at den produseres i avskogede områder. Dette er ikke forbudt i brasiliansk lovgivning, men er negativt for klimaet.

Lerøy bruker kun Pro Terra soya, sertifisert for å stamme fra områder som ikke er avskoget. Likevel, som en stor innkjøper på dette området, er vi veldig bevisste på vårt ansvar for å fortsette å jobbe i allianser og med partnere for å hindre soyaproduksjon i områder som ryddes ved avskoging.


LERØYS AMBISJONER PÅ DETTE OMRÅDET

Lerøy har som mål å bidra til å stanse global avskoging i størst mulig grad. Lerøy skal ikke bruke råstoff dyrket i områder som er ryddet ved avskoging. Avskoging er i hovedsak knyttet til råstoff til fiskefôr i vår oppdrettsvirksomhet, men kan også være aktuelt i forbindelse med innkjøp av emballasjematerialer.

HANDLING GJORT AV LERØY PÅ DETTE OMRÅDET

 • Lerøy kjøper kun Pro Terra-sertifisert soya fra Brasil. Denne standarden garanterer at soyaproduksjonen er fri for avskoging.
 • Lerøy er også underskriver av støtteerklæringen for Cerrado-manifestet, og samarbeider dermed med våre fôrleverandører for å få slutt på avskogingen i Cerrado i Brasil.
 • Lerøy er en aktiv partner i allianser som fremmer forbud mot avskoging.
 • Konsernet har bedt om informasjon om deres fôrleverandørers totale eksponering i form av avskoging gjennom hele verdikjeden, og har tydelig kommunisert at råvarer fra områder som er ryddet via avskoging ikke er akseptable.

 

HVORDAN VI MÅLER VÅR PÅVIRKNING PÅ DETTE OMRÅDET

Vi måler vår effekt gjennom tett dialog og oppfølging, i tillegg til tredjepartsrevisjoner og bruk av vårt sporbarhetssystem.

KPI/MÅL

 • Null input til vår verdikjede av materialer produsert i områder som er ryddet ved hjelp av avskoging
 • Utnytte vår posisjon til å oppmuntre fôrprodusenter til å fokusere på emnet, også for råvarer som ikke leveres til Lerøy

RESULTATER

 • All soya levert til Lerøy har vært avskogingsfri i mange år.
 • Ved å ta del i «Avaculture Dialogue on Sustainable Soy Sourcing in Brazil», har Lerøy vært med på å sikre at de tre leverandørene av soyaproteinkonsentrat nå er 100 % fri for avskoging og landforandringsaktiviteter (DCF).
 • De tre leverandørene har implementert et overvåkings-, rapporterings- og verifikasjonssystem (MRV) for å sikre full sporbarhet gjennom hele verdikjeden.
 • Fôrleverandører som fortsetter å selge soya fra avskogede områder har fått beskjed om at vi forventer at de endrer virksomhet i Brasil. «Business as usual» er uakseptabelt. Disse forventningene har vært diskutert ved flere anledninger med konsernledelsen i de aktuelle selskapene, og vi forventer å se endringer på dette området i nær fremtid.
 • Eksempler på vår innsats for å forhindre avskoging:

Lerøy har høye forventninger til sine leverandører og engasjerer seg med Cargill mens de jobber for å transformere matvarekjeden til å bli mer bærekraftig. Vårt engasjement med Cargill strekker seg utover akvaernæringsvirksomheten og er fokusert på å gjøre meningsfulle fremskritt mot å håndtere klimaendringer og eliminere avskoging fra deres forsyningskjeder på kortest mulig tid.

«Lerøy er en viktig og verdsatt kunde av Cargill, og vi har jobbet sammen for å finne innovative løsninger som gir høykvalitets akvafôr produsert på den mest bærekraftige måten. Vårt engasjement og vårt arbeid med Lerøy driver fram meningsfull endring i vår tilnærming – spesielt for å akselerere fremgangen vår med å beskytte skoger i Brasil – og dette er avgjørende for å bygge en mer bærekraftig vei fremover for å transformere matforsyningskjeden.» Dave MacLennan, styreformann og administrerende direktør i Cargill.

 

INNSATS FREMOVER

Lerøy har som mål å fortsette å bidra til at råvarer som brukes i fiskefôr ikke kommer fra avskogede områder. Vi vil fortsette å jobbe på dette området ved hjelp av:

 • Partnerskap og organisasjoner
 • Dialog med fôrselskaper
 • Dialog med kunder
 • Ulike frivillige organisasjoner