Kontroll av medisiner

Utfordring

Overdreven bruk av antibiotika kan føre til antibiotikaresistens, en stor risikofaktor for helse og for å bekjempe sykdommer, spesielt for mennesker.

Generelt krever matproduksjon av dyr bruk av medisiner for å behandle sykdommer, ikke minst med tanke på dyrevelferd. Hvis det ikke kontrolleres, kan bruk av antibiotika og andre medisiner i konvensjonelle oppdrettsanlegg bidra til en uønsket og negativ påvirkning på mennesker og miljø.

Vår ambisjon på området

Lerøy har som mål å unngå unødvendig bruk av antimikrobielle midler og andre legemidler. Bruk av antimikrobielle midler ses på som en siste forsvarslinje og brukes kun i situasjoner der det anses nødvendig for å ivareta fiskevelferd, og når faktorer knyttet til mattrygghet, miljø, resistens og effekt er avklart. Lerøy understreker viktigheten av en forebyggende driftspraksis som tar sikte på å redusere antall sykdomsforekomster og dermed redusere behovet for medisinering av fisk.

Hvordan vi arbeider på området

Alle legemidler som brukes skal foreskrives av autorisert fiskehelsepersonell. Før oppstart av medisinering gjennomføres det en risikoanalyse for å vurdere tiltak som ikke involverer medisiner, og påvirkning på eventuelle sårbare naturtyper og arter i nærheten av anlegget.

Hvordan måler vi vår påvirkning

All bruk av legemidler logges i vårt eget produksjonsstyringssystem. Detaljer som navn på den som har skrevet ut legemidlet, godkjent assistent, virkestoffer, mengde, behandlingstid og oppbevaringsperiode for fisken registreres hver gang behandling gis.

Det gjennomføres miljøundersøkelser minst en gang i året i sonen rundt hvert anlegg. Disse undersøkelsene er utført av et uavhengig selskap. Analysene er i tre deler: fauna, kjemisk og sensorisk. Analysene gir en skår fra 1 til 4, hvor 1 er det beste resultatet. Hvis poengsummen er 3 eller 4, må det iverksettes tiltak for å forbedre forholdene ved anlegget. Tilsvarende og mer omfattende undersøkelser gjennomføres utenfor nærmiljøet minst hvert femte år.

 

Mål per KPI og resultat per KPI

Mål 2021: Årlig bruk av antibiotika i konsernet: 0 kg

Resultat 2021: 0 kg

Resultat 2020: 18,99 kg En behandling med 18,99 kilo totalt, som er 0,08mg Florfenikol/kg produsert fisk.

Dette var behandling gitt til liten, nylig utsatt fisk, for en bakteriell infeksjon, Tenacibaculum sp. og Moritella viscosa.

Resultat 2019: 0 kg

Mål 2022: Null bruk av antibiotika

 

Tiltak utført på bakgrunn av KPI

Lerøy unngår unødvendig bruk av antimikrobielle midler. For å oppnå dette iverksettes en rekke ulike forebyggende tiltak og er en del av en forebyggende driftspraksis inkludert vaksinasjon, risikohåndtering, sykdomskontroll, strukturelle tiltak, tidlige diagnoser etc. Det er igangsatt en rekke forebyggende prosjekter for å forhindre fremtidig bruk av antibiotika. . Disse inkluderer:

  1. Tenacibaculum spp. as the cause of atypical winter wounds on Norwegian farmed salmon – Norwegian Seafood Research Fund (FHF) project: https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901434/ Project period: 01.10.2017-30.09.2021. Målet med prosjektet er å identifisere risikofaktorer for utbrudd av Tenacibaculosis og å karakterisere toksinproduksjonen i Tenacibaculosis spp. Prosjektet har også som mål å teste "proof of principle" for bruk av giftstoffer som antigener i vaksiner.
  1. Limit the effect of tenacibaculosis in Norwegian fish farming (LimiT) – Norwegian Seafood Research Fund (FHF) project: https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901433/ Start/finish: 10.10.2017 – 15.12.2020. Målet med dette prosjektet har vært å få en bedre forståelse av hvordan en sykdom eller sykdom utvikler seg, og å identifisere virulensfaktorer i bakteriene. Forsøk med smitte har vist at skinnet på smolt som har vært holdt i vann med lavere saltholdighet (26 promille) enn normalt sjøvann før utsetting til sjø kan være bedre i stand til å bekjempe smitte. Sammenligninger over tid i infeksjonsmodellen viser at skinneter i betydelig utvikling, og at dette mest sannsynlig påvirker utfallet av infeksjonen. Dette innebærer for eksempel at utfallet av eksponering for skinnpatogener i stor grad vil bli påvirket av post-smoltfasen av skinnet. Resultatene tyder på at næringen kan være i stand til å redusere konsekvensene av tenacibaculosis ved å utsette smolten for lavere saltholdighet i en periode før utsetting til sjø.
  2. Lerøy internal wound projects: Ulike prosjekter som tar sikte på å redusere forekomsten av bakterielle sårinfeksjoner. I 2020 ble det iverksatt et prosjekt for å identifisere risikofaktorer for sårutvikling på stor fisk og fisk som nylig ble sluppet til sjøs..
  3. Vaksineforsøk: For å bidra til utvikling av nye/mer effektive vaksiner.