Produkt tilbakekalling

Utfordring

Sporbarhet er et vesentlig krav for å kunne tilbakekalle produkter som ikke er trygge å spise eller har avvik som påvirker produktets egenskaper. Rask tilbakekalling av produkter og deling av informasjon er avgjørende hvis vi skal forhindre eller minimere et utbrudd av sykdom forårsaket av et produkt.

En tilbakekalling av et produkt er når et produkt som ikke er i samsvar med standarder for mattrygghet har nådd sluttforbrukeren og må fjernes fra markedet. Et produktuttak er når et produkt med samme egenskaper fjernes fra forsyningskjeden før det når sluttforbrukeren.

Våre ambisjoner på området

Konsernets ambisjoner er å iverksette forebyggende tiltak og ha null tilbakekalling av produkter.

Hvordan vi tar grep / Hvilke tiltak har blitt utført

Lerøy har etablert prosedyrer for tilbakekalling av produkter som spesifiserer i detalj hva som skal gjøres dersom det oppdages et avvik i et produkt når det har forlatt selskapet. Tilbakekalling av produkter er definert i henhold til type avvik og risikokategori. Lerøy har også etablert både sentrale og lokale beredskapsgrupper for å håndtere produktuttak. Dette gjør at vi kan utvikle rutiner og kompetanse som kreves for effektive produktuttak.

Link

KPI:  Sporbarhet

Lerøy har de siste årene investert i teknologi for å motta analyseresultater for produkter raskere. Med denne nye teknologien sendes analyseresultatene direkte til et system fra laboratoriet, og gir oss umiddelbar melding om eventuelle avvik i analyseresultatene.

Slik teknologi, kombinert med vår akkumulerte erfaring med mattrygghet og forebyggende tiltak, er viktig i vår innsats for å nå målet vårt om null tilbakekalling av produkter. Et annet viktig punkt er oppfølging av leverandører, etablerte rutiner for å sikre at alle innsatsfaktorer og ingredienser er i samsvar med spesifikasjonen og ikke forurenser våre produkter.

Link

KPI:  Leverandørevaluering

Policy:  Matvaretrygghet

Hvert år gjennomfører vi fiktive produkttilbakekallingsøvelser for å verifisere at systemene våre fungerer, er effektive, at vi har tilgang til viktig informasjon, intern og ekstern kompetanse og at alle parter får tilfredsstillende informasjon. Tiltak for å hindre at dette skjer igjen og finne årsaken skal også beskrives

Lerøy har kapasitet til å innhente informasjon som gjør at vi kan trekke tilbake eller tilbakekalle ethvert produkt fra markedet innen fire timer. I 2021 registrerte konsernet fem tilbakekallinger av Lerøy-produkter

Alle 5 hendelsene er relatert til mindre lokale partier der Listeria Monocytogenes ble påvist på spiseklare produkter, tilbakekallingene hadde ubetydelig effekt på markedet. Tilbakekallingene ble utført som en forholdsregel siden risikoen for Listeria Monocytogenes skulle overgå 100 CFU/g var til stede. Korrigerende tiltak er utført. Produktene har nå enten redusert holdbarhet som sikrer at Listeria ikke overstiger 100 CFU, eller har "positive release", som betyr at produktene er på lager inntil listeria-analyse er dokumentert negativ før produktet når merket.

Hvordan vi måler effekten vår

Alle tilbakekallinger og uttak av produkter registreres i selskapets kvalitetssystem, LQMS, av alle konsernselskaper, og statistikk overvåkes sentralt. Hvis det oppstår tilbakekalling, må en handlingsplan som finner årsaken og tiltak for å eliminere den beskrives og følges opp i systemet.

Vi har et mål på 0 tilbakekallinger siden dette har størst innvirkning på markedet, det er ikke satt mål for antall uttak da dette er produkter som ikke har nådd markedet og er et bevis på at våre sporingsrutiner og kontroll fungerer.

Lerøy vil alltid utføre tilbakekallinger dersom produktet vårt ikke oppfyller våre krav til matsikkerhet, enten som en forholdsregel eller som en korrigerende handling.

Lerøy har ikke avdekket manglende overholdelse av forskrifter og/eller frivillige koder i 2021

Tiltak utført på grunn av resultater per KPI

Lerøy er hele tiden på utkikk etter ny teknologi og måter å forbedre eksisterende arbeidsrutiner for å unngå å måtte tilbakekalle produkter fra markedet. Tilbakekalling av produkter har en negativ innvirkning på forbrukernes tillit til merkevaren vår.

Lerøy vil i årene som kommer jobbe med utvikling av et produksjonsinformasjonssystem (PIM/PLM) for å digitalisere et stort volum av informasjonen som skal håndteres for en produkttilbakekalling. Med dette systemet kan all informasjon om et produkt identifiseres med ett trykk på en tast på tastaturet, uten å måtte stole på manuelle operasjoner i forskjellige systemer.

 

Mål per KPI og Resultater per KPI

 

Mål

2021

2020

2019

Antall tilbaketrekninger av produkter: 

0

5

0

0