Policy Mattrygghet

Eier/Godkjenner: Head of ESG & Quality 

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, skal levere trygg og bærekraftig kvalitetssjømat gjennom hele verdikjeden. Vår forpliktelse er å aldri gå på kompromiss med mattryggheten på noen av våre varer eller tjenester. Dette forutsetter at alle våre ansatte er dedikert og etterlever en høy mattrygghetskultur slik at vi leverer trygg og bærekraftig kvalitetssjømat hver dag, hele året. Som en integrert del av Lerøy sin verdikjede har hvert selskap en kvalitetsavdeling bestående av kompetent personell innen mattrygghet som alltid skal påse og sikre at våre produktene og tjenester er trygge.

Vi skal ha:

 • Levende fareanalyse med tiltak hvor faren reduseres eller elimineres
 • Interne revisjoner, eksterne revisjoner, leverandørevaluering, kontroll innsatsfaktorer og emballasje
 • Web basert overvåkning, kontroll og trend av kjemiske og mikrobiologiske analyser
 • Full sporbarhet på alle produkter med jevnlig testing av tilbakekalling/tilbaketrekning.
 • Kompetanse og risikoforståelse innen mattrygghetskultur
 • Videreutvikle og optimalisere hygienisk design
 • Etterleve krav til mattrygghet i henhold til GFSI.

Gyldig for

Denne policyen er gyldig for alle ansatte i Lerøy

Definisjoner

Mattrygghet - At mat som produseres ikke utgjør en risiko for konsumenten.   

Mattrygghetskultur - Mattrygghets-holdning, -verdi og -tro som deles av en gruppe mennesker

Rammeverk og prinsipper

Sertifiseringer: ASC, GlobalGAP, BRC, IFS, FSSC22000

Lovverk:  Matloven - General Food law regulation

Roller og ansvar

 • Alle ansatte i Lerøy, innenfor sitt ansvars- og fagområde, er ansvarlige for å følge policyen.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

Eierskap og implementering av policyen

 • Leder for ESG & Quality er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre. 
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.