Policy for markedsføring

Eier/godkjenner: Head of Brand & Marketing 

Gyldig fra: 2022-02-03

 

Formål

Formålet med markedsføringen av Lerøy produkter er å holde en dialog med konsumenter og andre mottakere med balanserte og rettmessige budskap i den hensikt å bidra til et sunnere og mer bærekraftig kosthold. I en verden der planeten er under press og med et økende ubalansert kosthold, ønsker Lerøy å gi både informasjon, inspirasjon og lyst til å øke inntaket av sjømat, både som et ledd i å drive bærekraftig proteinproduksjon og samtidig bidra til den humane helsen.

Markedsføringen vil alltid følge regler og krav hva gjelder merking og informasjon av innhold, og skal samtidig inspirere til hvordan lage enkle og sunne retter. Lerøy er opptatt av at forbrukere skal føle på trygghet ved kjøp av våre produkter, og merke produktene med relevante og egnede sertifiseringer der dette er hensiktsmessig.

Sannferdig og ansvarlig kommunikasjon, herunder:

 • Hele tiden kunne dokumentere påstander både innenfor bærekraft og helseattributter
 • Ikke drive villedende markedsføring
 • Ikke drive spekulativ markedsføring
 • Være varsom og innenfor gjeldende regler dersom kommunisert mot yngre målgrupper < 18 år
 • Ikke drive spesifikk markedsføring rettet mot barn og unge med den hensikt å utløse salg
 • Følge til enhver tid gjeldene lovverk for kommunikasjon

Ærlig og åpen, herunder:

 • Være etterrettelig med de påstander vi fremlegger, også slagsider dersom det er tilfellet.
 • Være åpen om både fordeler og mindre fordelaktige sider ved økt konsum av sjømat
 • Fremsnakke egne produkter fremfor nedsnakke andre
 • Være åpne om hvordan vi produserer fisken og forvalter naturressursene
 • Deklarere alle sider ved produktinnholdet både i forhold til gjeldene lover og regler, men også der vi mener informasjonen er nyttig og interessant for konsumentene.

Bidra til en sunnere og mer bærekraftig livsstil, herunder;

 • Produkter rettet mot målgrupper med tilhørende innhold spesifikt for disse. Opplyse om anbefalte mengder av ulike typer av sjømat.
 • Vi skal bidra til å balansere kostholdet, og ikke gi inntrykk av at annet konsum er helsefarlig
 • All form for kommunikasjon skal fremme egne produkter som et innslag i et variert kosthold
 • Ved hjelp av sponsorater skal vi nå frem til den yngre delen av markedet og på den måten introdusere dem for et balansert og sunt kosthold allerede tidlig. Dette er en helseinvestering, så vel som vårt bidrag til mer bærekraftig konsum.
 • Utvelgelse av sponsorater og markedsføring gjennom dem, skal alltid plukkes ut med tanke på verdiene våre og med hensikt å skape en sunnere befolkning og mer bærekraftig planet.

Gyldig for

Hele konsernet

Definisjoner

Bærekraft, følger den definisjonen som ligger hos Head of ESG 

Rammeverk og prinsipper

Brand Master 

Lerøys etiske retningslinjer

Lerøys retningslinjer for sponsorater 

 

Roller og ansvar

Alle markedsselskaper og alle andre i konsernet som driver med noen form for produktmarkedsføring.

Eierskap og implementering av policyen

 • Eierskapet til policyen og dets innhold ligger hos dokumenteier, Head of Brand & Marketing.
 • Web & Social Media Manager ansvarlig for at GDPR og kommunikasjon via våre digitale kanaler er ivaretatt etter gjeldende policy.

Gjennomføringen av denne ligger i hvert enkelt markedsselskap som driver noen form for produktmarkedsføring med daglig leder i det enkelte markedsselskap som ansvarshavende.