Plast

Utfordring

Hvert år havner over åtte millioner tonn plast i havet, og over 90 prosent av alle sjøfugler har plast i magen. I 2050 vil det være mer plast i havet enn fisk. Plast i seg selv blir kun et problem om det kommer på avvveie. Plast representerer da  en trussel mot dyrelivet og ender opp som mikroplast i havet. Mikroplast hoper seg opp i næringskjeden, og bringer med seg miljøgifter som påvirker mattryggheten negativt i maten vi spiser.

Halvparten av all plasten som produseres brukes kun én gang og kastes deretter. Karbonfotavtrykket for hvert kilo plast som produseres og kastes etter engangsbruk er 5 kg CO2.

 

Våre ambisjoner på området

Vår ambisjon er å forhindre upassende deponering av plast. Dette skal vi oppnå ved å redusere bruken av plast og innføre rutiner som sikrer at plasten deponeres forsvarlig.

 

Hvordan vi tar grep / Hvilken tiltak har blitt gjort

Som en del av 50/50-5-prosjektet har Lerøy innført delprosjekter i hele verdikjeden for å redusere generelt plastforbruk og forbruk av ikke-resirkulerbar plast med 50 % innen 2024. Hvert segment måles i form av utvikling, og tiltak. deles på tvers av konsernet. For havbrukssegmentet; Måles innkjøpt fôringsrør og tau, for villfangst og VAPS&D-segmentet måles innkjøpt vakuumfilm, engangsplast og EPS.

Lerøy er også med på en rekke tiltak for å redusere plastforbruket og for å rydde opp plast i miljøet. Lerøy deltar i prosjektet Fishing for Litter (FFL), via Lerøy Havfisk. Dette er et initiativ for å bekjempe marin forsøpling i Norge, administrert av Miljødirektoratet. Lerøy bidrar ved å hente plast og annet avfall de finner på havet. Avfallet de samler blir deponert på nærmeste Fishing for Litter-anlegg. Til dags dato er 734 tonn fjernet fra havet.

Lerøy er også en aktiv deltaker på strandryddedagen. Dette nasjonale årlige arrangementet for strandrydding arrangeres av Hold Norge Rent. Denne dagen oppfordres folk i Norge til å rydde strender og kystområder for plast. Lerøy stiller med arbeidsbåter i ulendte områder for å plukke opp plasten som samles inn av folk som renser strender og kyster. Lerøy støtter også lokale organisasjoner og skoler for å oppmuntre flere til å delta, sørge for transport og mat til barn og unge og dekke andre kostnader som kan være nødvendig når de er ute og henter plast.

De siste to årene har Lerøy også deponert over 930 tonn garn fra merder for gjenvinning via det norske selskapet Nofir. Nofir jobber med å samle inn kassert utstyr fra fiskeri og fiskeoppdrett i Norge og Europa, og resirkulere dette til å produsere klær, møbler etc. Dette hindrer at kasserte redskaper havner i havet, og øker gjenvinningen i form av nye produkter.

 

Link

Policy:  Plastic

 

Hvordan vi måler effekten vår:

Alle selskaper rapporterer sine resultater hvert kvartal via Cemasys rapporteringsverktøy. Effekten illustreres både på konsern- og selskapsnivå med analyseverktøyet PowerBI. Dersom resultattrenden avviker fra målet (0 eller negativ), må årsaken identifiseres og konkrete tiltak iverksettes, effekten av tiltakene evalueres og eventuelt justeres mot neste kvartalsmåling.

Handlinger utført på grunn av resultater per KPI

  • Lerøy har deltatt i et prosjekt sammen med NORCE for å undersøke mengden mikroplast i fiskefileter og organer i oppdrettslaks – SalmoDetect
  • Ved å redusere et kammer som tidligere ble brukt til å merke produkter i plastlink, kunne vi redusere plastforbruket vårt med 10 000 kg. Etiketter legges nå direkte på folien.
  • Ved å redusere tykkelsen på vakuumfilmen for enkelte produkter har vi klart å redusere plastforbruket vårt betraktelig uten at det har påvirket filmens tekniske egenskaper.
  • Ved å samarbeide med våre kunder har vi økt fyllingsandelen for våre produkter slik at vi bruker mindre plast i kg per kg produkt.
  • Lerøy skal ha oversikt over innkjøpt plast i hele konsernet. Lerøy skal også vurdere avfallshåndtering og gjenvinning av disse plasttypene for å fastslå bærekraftsnivået på tvers av landegrensene.
  • Vi skal begrense bruken av plast når andre bærekraftige materialer oppfyller de tekniske kravene. Vi skal spille en aktiv rolle i utviklingen av alternative emballasjematerialer for forbrukerpakker og distribusjonspakker.

 

Mål per KPI og resultater per KPI

For 2021 brukte gruppen 6 029 351 kg plast innenfor de identifiserte områdene, omtrent på samme nivå som 2020. Vi tror at bedre rapporteringskvalitet på plastbruk i organisasjonen er årsaken til at volumet ikke går ned.

 

  Mål 2024 2021 2020 2019
50/50-5 plast innkjøpt (Kg)* - 50% 6 029 351 6 009 237 -

 

* data fra 2019 er ikke komplett.  Baseår må derfor vurderes fra  2020.