Forbedre klimaet vårt

Fiskefôr

Konsernet arbeider aktivt for å videreutvikle bærekraftig fiskefôr.

Konsernet arbeider aktivt for å videreutvikle bærekraftig fiskefôr.

Fiskefôringrediensene våre skal hentes fra bærekraftige, etiske og sporbare kilder.

Lerøy Seafood Group har tatt en aktiv rolle i å påvirke videreutviklingen av fôrsammensetning for å sikre premium produktkvalitet, på en bærekraftig måte.

Ingredienser

Vi jobber aktivt for å videreutvikle bærekraftig fiskefôr. Våre fiskefôringredienser skal være fra bærekraftige og sporbare kilder.

Vi deler vanligvis ingrediensene i to grupper:

 • Marine råvarer
 • Vegetabilske råvarer

I løpet av de siste årene har det vært en endring i sammensetningen av fôret til mer og mer bruk av vegetabilske råvarer.

Andel marint råstoff

  2021 2020 2019
Andel marine råvarer % 33 20 22
Andel vegetabile % 67 80 78

 

CO2e for produksjon av fiskefôr

  2021, inkl arealbruk 2020, inkl arealbruk 2019
Gjennomsnittlig utslipp per kg fôr produsert for konsernet 2,08 3,18 1,58

 

I 2021 brukte vi følgende marine råvarer:

I 2021 BRUKTE VI FØLGENDE VEGETABILE ARTER:

 • Soya SPC 21,4% (med 100 % avskogingsfri verdikjede og MVE-system for sporbarhet og overvåkingsovervåking)
 • Solsikkeekstrakt 2,9%
 • Faba bønner 3,3%
 • Hvete 18,2
 • Erteprotein 2,0%
 • Guar mel 4,4 %
 • Rapsolje 17,8%
 • Camelina olje 0,6%
 • Linolje 0,8%

FFDR Laks (ASC formel)

Forbedring av FFDR-forhold er en viktig KPI for Lerøy. Implementeringen av økologisk Debio-sertifisert laks har i tillegg til et turbulent år i råvaremarkedet gjort det nødvendig å inkludere flere marine råvarer. Vi ønsker å frigjøre synergiene med våre egne trålere for å få tilgang til mer trimming.

Nye Fôringredienser

Konsernet har de siste 5 årene vært en pioner innen storskala bruk av nye råvarer. Gjennom vårt engasjement har Lerøy tatt på seg kostnadene ved å utvikle leverandørindustrien innen mikroalger. Da Lerøy tok i bruk mikroalger var det kun én produsent, i dag er det fire.

Lerøy har også brukt insektmel de siste årene, men de tilgjengelige volumene som tilbys i dag er fortsatt minimale, og kostnadene er høye. Likevel, med start i Q1 2022, trapper Lerøy opp sin satsing på å akselerere produksjonen av insektmel, og introdusere det til all laksen vår under den landbaserte produksjonen.

Gjennom vårt arbeid med nye fôringredienser har Lerøy investert betydelige verdier i utvikling av nye råvarer til fiskefôr. Et estimat basert på 2021-gjennomsnitt sier at Lerøys investering i nye fôringredienser er ca. 250 millioner kroner siste 4 år.

For å kunne forsvare de økte produksjonskostnadene er vi avhengig av en konkurransedyktig pris på disse råvarene. Pris og produksjonsvolum er i dag ikke tilfredsstillende for å kunne forsvare en volumøkning som skal inngå i fôret.

Lerøy har tatt ledelsen i jakten på nye og bærekraftige råvarer. Vi har valgt å fokusere på alternativer for marin omega 3 av hensyn til fiskekvalitet, fiskevelferd, forsyningssikring og av hensyn til marin økologi. Mikroalger hjelper Lerøy med å øke nivået av EPA+DHA i fôret uten å øke avhengigheten av tradisjonelle fiskerier ytterligere.

Lerøy ser alltid på alternativer for å hente høykvalitets fôringredienser fra havet. Lavtrofiske fiskerier som krill eller mesopelagisk fisk er et alternativ med stort potensial. En annen unik mulighet Lerøy har, er integreringen av vår egen hvitfisk-verdikjede med tanke på å øke bruken av avskjær av høy kvalitet.

Vårt engasjement stopper ikke der. Gjennom Ocean Harvest driver vi prosjekter der vi undersøker arter som blåskjell, og dens potensiale som marin råvare i fôr. Dette viser at Lerøy ikke bare videreformidler til våre leverandører for å løse morgendagens behov, men vi jobber aktivt og finansierer jakten på alternativer selv.

 

  2021
Total fôrbruk 280 000 Kg
Total bruk av marine råvarer 34%
Bruk av fôrfisk 20%
Bruk av avskjær 14%
Omtrentlig utgifter til nye fôringredienser siden 2018 – ytd. 250 MNOK