Forbedre klimaet vårt

Fiskefôr

Konsernet arbeider aktivt for å videreutvikle bærekraftig fiskefôr.

Konsernet arbeider aktivt for å videreutvikle bærekraftig fiskefôr.

Fiskefôringrediensene våre skal hentes fra bærekraftige, etiske og sporbare kilder.

Lerøy Seafood Group har tatt en aktiv rolle i å påvirke videreutviklingen av fôrsammensetning for å sikre premium produktkvalitet, på en bærekraftig måte.

Ingredienser

Vi jobber aktivt for å videreutvikle bærekraftig fiskefôr. Våre fiskefôringredienser skal være fra bærekraftige og sporbare kilder.

Vi deler vanligvis ingrediensene i to grupper:

 • Marine råvarer
 • Vegetabilske råvarer

I løpet av de siste årene har det vært en endring i sammensetningen av fôret til mer og mer bruk av vegetabilske råvarer.

Andel marint råstoff

  2021 2020 2019
Andel marine råvarer % 33 20 22
Andel vegetabile % 67 80 78

 

CO2e for produksjon av fiskefôr

  2021, inkl arealbruk 2020, inkl arealbruk 2019
Gjennomsnittlig utslipp per kg fôr produsert for konsernet 2,08 3,18 1,58

 

Økonomisk fòrfaktor

  2021 2020 2019
Laks 1,28 1,27 1,28
Ørret 1,42 1,39 1,49

 

I 2021 brukte vi følgende marine råvarer:

I 2021 BRUKTE VI FØLGENDE VEGETABILE ARTER:

 • Soya SPC 21,4% (med 100 % avskogingsfri verdikjede og MVE-system for sporbarhet og overvåkingsovervåking)
 • Solsikkeekstrakt 2,9%
 • Faba bønner 3,3%
 • Hvete 18,2
 • Erteprotein 2,0%
 • Guar mel 4,4 %
 • Rapsolje 17,8%
 • Camelina olje 0,6%
 • Linolje 0,8%

FFDR Laks (ASC formel)

Forbedring av FFDR-forhold er en viktig KPI for Lerøy. Implementeringen av økologisk Debio-sertifisert laks har i tillegg til et turbulent år i råvaremarkedet gjort det nødvendig å inkludere flere marine råvarer. Vi ønsker å frigjøre synergiene med våre egne trålere for å få tilgang til mer trimming.

 

image0b8ff.png

Nye Fôringredienser

Konsernet har de siste 5 årene vært en pioner innen storskala bruk av nye råvarer. Gjennom vårt engasjement har Lerøy tatt på seg kostnadene ved å utvikle leverandørindustrien innen mikroalger. Da Lerøy tok i bruk mikroalger var det kun én produsent, i dag er det fire.

Lerøy har også brukt insektmel de siste årene, men de tilgjengelige volumene som tilbys i dag er fortsatt minimale, og kostnadene er høye. Likevel, med start i Q1 2022, trapper Lerøy opp sin satsing på å akselerere produksjonen av insektmel, og introdusere det til all laksen vår under den landbaserte produksjonen.

Gjennom vårt arbeid med nye fôringredienser har Lerøy investert betydelige verdier i utvikling av nye råvarer til fiskefôr. Et estimat basert på 2021-gjennomsnitt sier at Lerøys investering i nye fôringredienser er ca. 250 millioner kroner siste 4 år.

For å kunne forsvare de økte produksjonskostnadene er vi avhengig av en konkurransedyktig pris på disse råvarene. Pris og produksjonsvolum er i dag ikke tilfredsstillende for å kunne forsvare en volumøkning som skal inngå i fôret.

Lerøy har tatt ledelsen i jakten på nye og bærekraftige råvarer. Vi har valgt å fokusere på alternativer for marin omega 3 av hensyn til fiskekvalitet, fiskevelferd, forsyningssikring og av hensyn til marin økologi. Mikroalger hjelper Lerøy med å øke nivået av EPA+DHA i fôret uten å øke avhengigheten av tradisjonelle fiskerier ytterligere.

Lerøy ser alltid på alternativer for å hente høykvalitets fôringredienser fra havet. Lavtrofiske fiskerier som krill eller mesopelagisk fisk er et alternativ med stort potensial. En annen unik mulighet Lerøy har, er integreringen av vår egen hvitfisk-verdikjede med tanke på å øke bruken av avskjær av høy kvalitet.

Vårt engasjement stopper ikke der. Gjennom Ocean Harvest driver vi prosjekter der vi undersøker arter som blåskjell, og dens potensiale som marin råvare i fôr. Dette viser at Lerøy ikke bare videreformidler til våre leverandører for å løse morgendagens behov, men vi jobber aktivt og finansierer jakten på alternativer selv.

 

  2021
Total fôrbruk 270 000 Kg
Total bruk av marine råvarer 33%
Bruk av hel fisk i fôr, prosent av marine råvarer 66%
Bruk av avskjær og biprodukter i fôr, prosent av marine råvarer 34%
Omtrentlig investering til nye fôringredienser siden 2018 – ytd. 250 MNOK