Kungörelse
Leröy Seafood AB har för avsikt att flytta verksamheten, som idag bedrivs i företagets lokaler i fiskhamnen Göteborg

Leröy Seafood AB (LSAB) har för avsikt att flytta verksamheten, som idag bedrivs i företagets lokaler i fiskhamnen  Göteborg (SE907), till en planerad anläggning som skall uppföras i Kungälv på tomt Arntorp 1:2 (Markanvisningsavtal med Kungälvs kommun finns, Dnr KS2018/2041). (Bilaga 1).

Företaget önskar genom att flytten till Arntorp 1:2 få möjlighet att utveckla verksamheten inom marknadssegmentet sjömat och växa i ändamålsenliga, moderna lokaler. 

Synpunkter I det aktuella ärendet går att lämna via e-post eller brev till angivna kontaktpersoner/adresser.  Märk brev/e-post med ”Samrådsunderlag Arntorp 1:2”. Synpunkter skall vara Leröy Seafood AB (LSAB) tillhanda senast den 25 sep 2020. LSAB uppskattar även om den som inte har något att erinra mot den planerade verksamheten meddelar detta skriftligen till LSAB.Samrådsunderlag
Bilaga 1
Bilaga 2