Forbedre helsen vår

Interne revisjoner og sertifiseringer

Konsernet har jobbet i mange år for å sikre høy kvalitet og har utviklet kontrollsystemer basert på ulike standarder. Av Lerøy-anlegg som leverer bearbeidet produkt hadde 88 % har en GFSI-sertifisering (BRC, IFS,FSSC22000) I 2021, med mål om å nå 100 % innen 2023.

Lerøy Seafood Group leter kontinuerlig forbedringspotensial som kan redusere vår miljøpåvirkning og opprettholde vår mattrygghetskultur. Som en del av arbeidet med å verifisere det harde arbeidet med å forbedre den miljømessige og sosiale effekten av sjømatproduksjon, har Lerøy oppnådd sertifisering i henhold til internasjonale miljø- og sosiale standarder.

Lerøy driver flere produksjonssteder/ lisenser for å sikre innovasjon når det gjelder bærekraft og mattrygghet.

Som en del av konsernets program for kontinuerlig forbedring og forebyggende tiltak, gjennomførte gruppen totalt 784 dokumenterte revisjoner og inspeksjonshendelser i 2021. Disse inkluderer 266 interne mattrygghetsrevisjoner og 471 revisjoner og inspeksjoner utført av en tredjepart (sertifiseringsorganer, myndigheter) og interne revisjoner (sikkerhetskontroll, interne revisjoner, leverandørrevisjoner).

Disse revisjonene resulterte i 2592 relaterte hendelser (avvik, observasjoner og forbedringsforslag) som førte til korrigerende tiltak. Alle relaterte hendelser ble lukket innen frist. Alle anlegg følger en rotasjonsplan for mattrygghetsrevisjon som dekker alle viktige aspekter ved produksjonen, minimum kvartalsvis. I tillegg utføres mattrygghetskvalitetskontroller daglig på hvert produkt parti

Korrigerende tiltakshastighet er antallet korrigerende handlingsplaner som er fullført i samsvar med den relevante GFSI-ordningen, senest 30 dager fra revisjonsdatoen, for å håndtere større avvik, delt på det totale antallet større avvik som er identifisert. I 2021 mottok ingen Lerøy-anlegg GFSI grunnleggende, kritiske eller store avvik, så korrigeringstiltaksraten var 0.

Alle mindre avvik ble utbedret og lukket innen tidsgrensen. BRC-sertifiseringsgrad for behandlingsanleggene varierer fra AA til B.

Interne revisjoner, leverandørrevisjoner og sertifisering, revisjoner er et viktig område for kontinuerlig forbedring og opplæring. Konsernets strategi er å øke nivåene på interne revisjoner i årene som kommer, samt også å bruke ny teknologi for å gjøre det.

✔️Matvaresikkerhet

✔️Høy kvalitet

✔️Identifisere forbedringer 

✔️Redusere vår påvirkning på miljøet

✔️Beholde vår kultur for matvaresikkerhet

✔️Oppnå sertifiseringer

Prosent av videreforedlingsanlegg GFSI sertifisert:

2021: 88%
2020: 85%
2019: 73%