I 2021 er Lerøy og andre norske sjømatprodusenter utestengt fra Russland. Dette ble initiert i august 2014 da Russland besluttet å forby import av norsk sjømat som svar på sanksjoner innført av USA, EU og andre for annekteringen av Krim.

Sanksjoner vedtatt av EU er implementert i norsk rett med hjemmel i sanksjonsloven. Brudd på sanksjonsloven er straffbart og kan medføre foretaksstraff.

Med de nye sanksjonene vil det være svært krevende for Lerøy å ha næringsvirksomhet knyttet til Russland, omstridte områder i Ukraina (Krim, Donetsk og Luhansk) og Hviterussland. I lys av sanksjonene har Lerøy stoppet alle forsendelser til disse områdene.

Siden det russiske forbudet oppsto fra 2014, er den økonomiske effekten lav.