Alle selskapene i konsernet bruker det samme kvalitetssystemet: Lerøy Quality Management system (Lerøy QMS).

Systemet gjør det mulig for oss å dele prosedyrer og instruksjoner på tvers av selskaper, registrere kontroller og revisjoner, sende forbedringer, avvik og korrigerende handlinger elektronisk på tvers av selskaper og lage felles risikoanalyse av operasjoner.

Systemet hjelper Lerøy til å fungere som ett, ettersom det er et verktøy for å dele kunnskap og forbedringer på tvers av og mellom selskapene i konsernet. Lerøy QMS gjør det også mulig for oss å rapportere som et konsern innen ESG.