For oppdrettslaks og ørret er informasjon om stamfisk, egg, settefisk, dyrking, høsting og foredling tilgjengelig for kunder online via sporbarhetsprogrammet, Fishtrack.

I Fishtrack er all informasjon om fôr, lisenser, behandling og kvalitet på fisken tilgjengelig og knyttet til kundens fakturanummer. All denne sporbarhetsinformasjonen er åpen for kunder og forbrukere på www.gladlaks.no

For hvitfisk og villfangst er informasjon om fiskeområde, fiskeutstyr, fangstdato, landingsdato, produksjonsdato og behandlingsanlegg tilgjengelig.

Konsernet har lansert et produktsporbarhetssystem på kundens Blockchain-løsning (IBM). Produkter med full sporbarhet, med forbrukervendt QR-kode er nå tilgjengelig for forbrukere i butikker. Konsernet jobber med en lignende løsning for hvitfiskprodukter.

Lenker

KPI:  Traceability

KPI: Product recall