Konsernets strategi er å møte markedets stadig økende krav til mattrygghet, kvalitet, produktsortiment, kostnadseffektivitet og kontinuitet i tilbudet. Dette oppnås ved å koordinere de ulike elementene i verdikjeden: produksjonsenhetene, konsernets salgsnettverk og etablerte strategiske allianser med havbruk, fiskefartøyer og fiskebehandlingsanlegg, først og fremst langs kysten av Norge.

Konsernet er aktivt involvert i alle deler av verdikjeden for å sikre levering av trygge produkter til forbrukeren. Basert på erfaring fra mange år, har vi utviklet et kvalitetssystem som består av rutiner og prosedyrer for å sikre forsyning av trygge produkter.

Som en del av konsernets rutiner for kvalitetssikring utfører vi kontroll og overvåking av våre produsenter og partnere. Dette innebærer å spesifisere krav til kvalitetssystemer og rutiner, og utføre analyser og overvåking.

Vårt kvalitetsteam utfører omtrent 700 kvalitetsrevisjoner hvert år.

Dessuten kontrolleres produktene av Lerøy Seafood Group på forskjellige stadier gjennom hele produksjonsprosessen; fra rogn, båt og innkjøpsstasjon til det ferdige og pakkede produktet, og i visse tilfeller frem til levering til kunden.

I mange år har konsernet fulgt en endelig strategi for kvalitetssikring. Vår strategi er at 100% av  alle fasiliteter som produserer bearbeidede produkter må oppnå en GFSI -mattrygghetssstandard (IFS, BRC eller FFSC).

Det siste året har konsernet investert i et levende mikrobiologisk rapporteringssystem. Systemet mottar mikrobiologisk resultat direkte fra laboratoriet. Dette systemet er fordelaktig ved at vi mottar resultatene av mikrobiologiske tester raskere, og kan implementere mer effektive handlinger hvis avvik skulle oppstå.


I 2020 startet Lerøy en ny måte å måle mattrygghetskultur på tvers av selskapene i konsernet, denne målingen fortsetter i 2021. Mattrygghetskultur er definert som holdninger, tro, oppførsel og verdier som deles av alle ansatte i selskapet. Matvaretrygghetens robusthet er avgjørende i et selskap som produserer sjømat av trygg og bærekraftig kvalitet.


Måling av mattrygghetskultur kombineres med den årlige medarbeiderundersøkelsen GPTW som Lerøy gjennomfører hvert år for alle ansatte i selskapet. Resultatet av undersøkelsen vil identifisere forbedringsområder i mattrygghetskulturen i hvert selskap og gi muligheten til å måle det mot mattrygghetskulturen i konsernet eller innenfor et bestemt segment. Hvert selskap må deretter legge frem en handlingsplan for hvordan man kan forbedre eller opprettholde en høy mattrygghetskultur.


Lenker

POLICY: Mattrygghet
KPI: Sertifiseringer


Konsernet investerte i et nytt mattrygghetsovervåkningsprogram i 2019 og har videreutviklet dette programmet i 2021.

Programmet importerer mikrobiologiske resultater fra produktprøver, rengjøringsprøver og miljøprøver direkte fra laboratoriet så snart resultatene er klare. Prosseseringsanlegget mottar resultatene umiddelbart, og resultatene visualiseres deretter automatisk i systemet.

De mikrobiologiske resultatene på utstyr, direkte og indirekte overflater og produkter importeres og visualiseres i et diagram, noe som gjør det enkelt å analysere trender og se hvor og når deteksjoner skjer og iverksette forebyggende tiltak.

Systemet har gjort det mulig for oss å iverksette tiltak mot avvik tidlig for å sikre mattrygghet på sluttprodukter. Ett eksempel er å blokkere en filetmaskin hvis Listeria monocytogenes påvises på miljøoverflatene, før Listeria forurenser produkter.

Systemet gjør det også mulig for kvalitetsavdelingen til salgsavdelingen å ha direkte oversikt over mikrobiologisk status på alle prosesseringsanlegg og produkter.