Lerøy er forpliktet til å arbeide for en bærekraftig emballasjemateriellportefølje innen 2030 for alle produktene. Dette innebærer bruk av emballasje som reduserer matsvinn, forlenger holdbarhet og produktkvalitet, i tillegg til å ha et lavest mulig miljøavtrykk.

For å nå målet vårt er vi avhengige av å samarbeide med våre kunder, våre leverandører og reguleringsorganer for å gå over fra bruk av ikke-resirkulerbare/biologisk nedbrytbare emballasjematerialer, til materialer som enten kan resirkuleres, gjenbrukes eller er biologisk nedbrytbart. I tillegg må vi bidra til at infrastrukturen for resirkulering/gjenbruk er tilstrekkelig til å håndtere mengden som brukes.

Det er flere grunner til at gode bærekraftige emballasjeløsninger er viktige for Lerøy og våre kunder. Først og fremst må produktene våre nå målet trygt uten å gå på kompromiss med matvaretryggheten og produktkvaliteten. For det andre må vi sikre at vi gjør dette så økonomisk som mulig, slik at vi kan tilby våre produkter til en konkurransedyktig pris.

Dette betyr at emballasjen ikke bare trenger å være riktig priset, men at den må være innenfor spesifikasjonene våre når det gjelder vekt, holdbarhet, resirkulering, migreringskrav og sammensetning. For det tredje må emballasjematerialet passe inn i vår bærekraftstrategi og oppfylle alle forskrifter og industristandarder. Vi må sørge for at valgene våre er bærekraftige og at det ikke går på bekostning av mattryggheten.

For å sikre at alle selskaper i konsernet jobber mot de samme målene, har vi etablert et kategoriteam for emballasje. Teamet jobber tett med ikke bare våre egne selskaper og leverandører/produsenter, men også andre oppdrettsselskaper og frivillige organisasjoner for å sikre at de beste emballasjeløsningene alltid brukes.

Teamet består av mennesker fra forskjellige avdelinger i Lerøy med ulik kunnskap og erfaring, for å sikre at vi tar de riktige avgjørelsene for våre kunder og miljøet.

Lerøy har satt seg et mål om å redusere bruken av plast i konsernet med 50 % innen 5 år (basisår 2019). Emballasjemateriell er en av kategoriene vi har som mål å være bidragsyter til å nå dette målet. For å nå dette målet har vi måttet utfordre alle våre leverandører av materialer som inneholder plast.

De siste 2 årene har vi hatt flere workshops og møter med leverandører for å finne alternative emballasjematerialer, redusere mengden plast som brukes, og diskusjoner om forskjellige FoU-prosjekter.

Vi har gjort flere tester for å se om vi kunne finne alternative materialer, som har de samme egenskapene som plast (går ikke på kompromiss med mattryggheten). Testingen pågår fortsatt, og vi håper å ha en klarere oversikt over mulige alternativer for noen produktgrupper innen 2022.

Konsernet ser på muligheten for å bruke emballasje laget av organiske materialer fra sjøen. Håpet er å pakke sjømaten inn i organisk materiale fra sjøen som er biologisk nedbrytbart.

Vi jobber kontinuerlig med å bruke så lite emballasje som mulig uten at det går ut over mattryggheten.