Med sin fangst av hvitfisk samt produksjon av atlantisk laks og ørret er konsernet et globalt konkurransedyktig og bærekraftig sjømatselskap. Dette blir også bekreftet gjennom internasjonale undersøkelser hvor selskapets arbeid knyttet til ESG blir vurdert.

 Coller FAIRR er at av selskapene som vurderer hvordan børsnoterte selskap jobber i henhold til bærekraft. I denne undersøkelsen blir 60 ulike proteinproduserende selskap målt spesifikt på FNs bærekraftskriterier samt interessentenes oppfatning av vårt arbeid. I denne undersøkelsen er Lerøy vurdert som de 4. beste selskapet.

Konsernets bærekraftrapportering er utarbeidet i henhold til GRI-rammeverket, og er en del av konsernets årsrapport. 

GRI-tabell