For Lerøy Seafood Group er det viktig å ha et konstant fokus på de deler av verdikjeden hvor vi har størst påvirkning i forhold til bærekraft.

Med utgangspunkt i en grundig evaluering av våre prosesser og verdikjede, har vi konkludert med at konsernet har størst innflytelse innen områdene fiskeri og havbruk. En stor del av vårt bærekraftsarbeid vil derfor være knyttet til disse områdene av verdikjeden.

Konsernets visjon:

«Vi skal bli den mest lønnsomme og ledende globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat »

Kvalitet og bærekraft visjon:

«Trygg, bærekraftig, kvalitetssjømat».

 

Kvalitet og bærekraft policy/retningslinjer:

Vi lever av det som produseres i havet og at ressursene forvaltes på en forsvarlig måte. Dette gjør oss i stand til å produsere og selge kvalitetssjømat også i fremtiden.

Gjennom tett samarbeid med faginstanser, kunder og leverandører, skal vi levere et trygt arbeidsmiljø, høy fagkompetanse, rett kvalitet og bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden.

Misjon:

«Vi må være aktive og handle hver dag, for å kunne påvirke morgendagen i rett retning»

Våre verdier