Styret samarbeider målrettet med ledelsen for å gjøre konsernet til verdens mest lønnsomme og bærekraftige helintegrerte sjømatselskap.

Styret i Lerøy Seafood Group ASA fremhever viktigheten av å ha god eierstyring og selskapsledelse som tydelig slår fast rollefordelingen mellom aksjonærer, styret og konsernets ledelse. Styret har et eget dedikert styremedlem som har spesielt ansvar for miljø og bærekraft.

Målet til Lerøy Seafood Group ASA er at alle deler av konsernets verdikjede skal drifte og skape vekst og utvikling. Dette er i henhold til konsernets strategi for langsiktig og bærekraftig verdiskaping for aksjonærer, kunder, leverandører og samfunnet som helhet.

Styret i Lerøy Seafood Group ASA har det overordnede ansvar for bærekraft i konsernet. I konsernet er det CEO som har hovedansvar for dette området. Leder for ESG og kvalitet i konsernet har ansvar for å koordinere arbeidet med bærekraft i alle konsernets selskaper. Lokalt, i hvert datterselskap, har daglig leder ansvar for implementering og gjennomføring av bærekraftsarbeid i det enkelte selskap..

Ledelse illustrasjon

Ledere og andre ansatte, på de ulike nivåene i organisasjonen, har ulike mål knyttet til bærekraft inkludert i deres funksjonsbekrivelser. Selskapet jobber også med målstyring der mål knyttet til bærekraft er inkludert. Mål knyttet til funksjonsbeskrivelser og måloppnåelse inngår i grunnlag for utbetaling av bonus.