Selskapsstyring og interessenter

FN's bærekraftsmål

Konsernet har valgt ut spesifikke bærekraftsmål som vi arbeider mot, hvor vi fokuserer på mål innenfor både miljø og klima, økonomi, og samfunn.

FN har utviklet 17 globale mål for bærekraftig utvikling for å omstille verden over de neste 15 årene.

Lerøys utvalgte mål / relevante mål:

1) Utrydde fattigdom: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

2) Utrydde sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

13) Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Samtlige 193 medlemsnasjoner i FN har deltatt i utarbeidelsen av de 17 bærekraftsmålene. Konsernet har valgt ut de målene som er mest relevant for våre virksomheter, som vi skal arbeide mot i våre daglige aktiviteter og fokusere på i konsernets strategiarbeid. Alle selskapene i konsernet har interne delmål knyttet til arbeidet med de utvalgte bærekraftsmålene.