Som hovedregel skal våre aktiviteter ikke påvirke andre arter eller beskyttede naturtyper. Vi fisker bare arter som er forvaltet på en rett måte og ønsker å bruke utstyret som er best for forskjellige arter og naturtyper til enhver tid. Til tross for dette kan vi oppleve utilsiktede bifangster. Disse administreres, registreres, rapporteres og leveres til land.

I akvakultur har vi et spesielt ansvar for villaks da den lever naturlig i norske elver. Vi deltar i ulike interessegrupper som arbeider for å ivareta villaks i Norge.

Våre forskjellige nettsteder har et rovdyrstyringssystem og registrerer og rapporterer risikohendelser, f.eks. hull, infrastrukturproblemer, håndteringsfeil, rapportering og oppfølging av rømningshendelser.