Deler av fiskeutstyret som brukes av Lerøy Havfisk består av plast- og plastkomponenter. Mistet fiskeredskap som ligger igjen på havbunnen ødelegger sjøen og ødelegger sjømat fanget i den.

Helt siden begynnelsen av 1980-årene har Fiskeridirektoratet gjennomført årlige opprydninger langs den norske kysten, for å fjerne fiskeredskap fra havbunnen - et viktig tiltak for å unngå at fisk og skalldyr blir fanget, eller «spøkelsesfiske» som det kalles. Videre representerer dette generell marin forurensning.

For det meste er tapte fiskeredskaper eller «spøkelsesfiske» representert med gjellgarn, et fiskeredskap som ikke brukes av Lerøy Havfisk-flåten. Heldigvis er det ikke ofte Lerøy Havfisk mister fiskeutstyret, men det har skjedd.

Havfiske, inkludert Lerøy Havfisk, er pålagt av treningsforskriften å rapportere tapte redskaper til norsk kystvakt, og de siste årene har rapporteringen blitt forenklet ytterligere gjennom funksjoner i den elektroniske fangstloggen.

Lerøy Havfisk vil fortsette å bruke tid på å lete etter tapte fiskeredskaper, og vi lykkes oftest med å finne og gjenvinne tapte fiskeredskaper. Dette representerer igjen redusert forbruk, og vil til enhver tid inngå som en del av selskapets handlingsplan for redusert plastforbruk (forutsatt at fiskeri, tau etc. inneholder plast og plastkomponenter).

I tillegg til produksjon av Rognkjeks, kjøper gruppen også leppefisk fra lokale fiskere. Som en del av vårt bærekraftsarbeid har vi besluttet å kreve to ting fra fiskere som leverer rognkjeks til oss.

  • Tråden som brukes i fiskefellene må være laget av nedbrytbart materiale.
  • Tapt utstyr må rapporteres til Fiskeridirektoratet.
Kongsfjord