Tapte fisk er ikke ønskelig både fra et fiskehelse- og velferdsperspektiv og fra et økonomisk perspektiv. Dermed er målet vårt å få så mange individer som mulig gjennom hele produksjonsfasen fra egg til slakting. Tiltak for å oppnå dette er beskrevet under Fiskevelferd og i Policy for fiskehelse og fiskevelferd og Policy for rensefisk

KPI: Overlevelse i avsluttet gruppe: 89%

De ulike avdelingene i konsernets Farming divisjon, bidrar til arbeidet med å oppnå hovedmålet ved å identifisere egne spesifikke mål som påvirker overlevelse. Dette inkluderer land- og sjølokaliteter.

 

Policy: Fiskehelse og fiskevelferd

KPI: Fiskehelse og fiskevelferd

Infografikk
Infografikk