Plastavfallet er en trussel mot alt dyreliv i havet. Den finnes på overflaten og helt ned til det dypeste av verdens hav. I løpet av det siste året har plastsåing av havet fått betydelig oppmerksomhet.

Konsernets aktiviteter er basert på liv i sjøen, og vi er avhengige av at sjøen blir forvaltet ordentlig. Det er derfor viktig å prioritere forebygging av plastsøl fra havet.

 

Policy: Plast

KPI: Plast

Plastavfall

Konsernet har flere anstrengelser angående plast. Det siste er prosjektet kalt 50/50-5. I dette prosjektet har konsernet satt seg et mål om å redusere bruken av ikke-resirkulerbar plast med 50 %. Du kan lese mer om dette i neste kapittel.

Andre prosjekter

Fiske etter søppel. Havet og kysten vår er i stadig større grad full av store mengder menneskeskapt avfall. Biter av plast, gummi og andre ikke-nedbrytbare materialer kan forbli i miljøet i hundrevis av år og forårsake skade på dyr og mennesker.

Lerøy Havfisks flåte er involvert i prosjektet «Fishing for litter», et frivillig miljøprosjekt for å rydde opp havavfall fra sjøen, ledet av Miljødirektoratet. Målet er å sende så mye av dette avfallet som mulig til resirkulering, ved å legge til rette for sortering, registrering og resirkulering av alt innsamlet avfall.

Les mer: Fjerne plast og avfall fra havet

 

Mikroplast. Mikroplast i havet er fortsatt et område der vi mangler informasjon om mengder og konsekvenser. Gruppen deltar i ulike FoU-prosjekter, som fokuserer på å etablere en anerkjent metode for å analysere mikroplast i fisk, samt også å eksperimentere for å identifisere aktiviteter som påvirker nivået av mikroplast i havet.

Børre Pettersen