Beskytt havene våre

Sertifisering fiskeri

Vi skal bidra til langsiktig bærekraft og forbedring av forvaltningen av verdens fiskeriressurser.

Vi skal bidra til langsiktig bærekraft og forbedring av forvaltningen av verdens fiskeriressurser.

Vår virksomhet innen fiskeri er basert på fisk som en naturressurs. Vi er avhengig av riktig forvaltning av de forskjellige artene i havet for å kunne drive våre virksomhet i et evighetspespektiv. 

Informasjon om fiskemengder (fangststatistikk), overvåkning av fiskebestander og estimater fra forskere fra mange land danner alle grunnlaget for de fiskekvotene som er etablert.

 

MSC (MARINE STEWARDSHIP COUNCIL)

MSC anerkjenner godt forvaltet og bærekraftig fiskeri gjennom et sertifiseringsprogram. MSC setter prinsipper og kriterier for bærekraftig fiske som brukes av tredjepart og frivillig sertifiseringsprogram.

Disse prinsippene er:

  • Vedlikehold og reetablering av friske bestander av målrettede arter
  • Opprettholdelsen av integriteten til økosystemer
  • Utvikling og vedlikehold av effektive fiskeriforvaltningssystemer, med hensyn til alle relevante biologiske, teknologiske, økonomiske, sosiale, miljømessige og kommersielle

 

Lerøys strategi er å støtte godt forvaltet og bærekraftig fiskeri og øke andelen sertifisert fisk.

MSC-sertifisering av torsk og hyse innenfor 12 nautiske mil mistet sertifiseringen i 2021 mens utenfor 12 nm fortsatt er gyldig. Det gjøres en  betydelig innsats fra norske fiskeriforvaltningsmyndigheter for å resertifisere torsk og hyse innenfor 12 nm. Det er fremdelses usikkert når MSC-sertifisering innen 12 nm vil bli oppnådd, dette kan ta flere år.

Les mer her (eng):

Lerøy med sin integrerte verdikjede vil bli mindre berørt av at torsk og hyse innenfor 12 nautiske mil ikke får utvidet MSC-sertifikat. Flere av våre kjøpestasjoner- og produksjonsanlegg ligger i Finnmark, den nordligste delen av Norge som ligger nærmest fiskebankene utenfor 12 nautiske mil. De er alle egnet til å kjøpe fersk fisk fanget utenfor 12 nautiske mil fra både eksterne Lerøy-partnere, samt fersk og frossen fisk fra vår egen trålerflåte i Lerøy Havfisk.

 

Hovedmål: Øke andelen MSC-sertifisert fisk

År MSC sertifisert %
2018 90%
2019 91%
2020 86%
2021 93%

 

I 2021 økte fangstvolumet av MSC sertifiserte arter, vi oppnådde 93%

Nordtind