Lerøy støtter og respekterer beskyttelsen av internasjonalt erklærte menneskerettigheter og vil ikke være medskyldig i menneskerettighetsbrudd.

Konsernet har utviklet en menneskerettighetspolicy som er godkjent av styret. Retningslinjen er offentlig tilgjengelig og kommunisert internt og eksternt til alle interesserte parter.

Policyen er supplert med The Groups Business Code of Conduct som fastsetter selskapets forventninger til implementering av menneskerettigheter og etterlevelse både for eget personell og våre leverandørers personell. -Korrupsjon og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på jobben.

Selskapet vil aktivt bidra til å skape og vedlikeholde et miljø som behandler ansatte og arbeidere med verdighet og respekt, søke måter å forhindre eller dempe negative påvirkninger på menneskerettighetene og håndtere slike påvirkninger hvis/når de oppstår.

Lerøy er medlem av UN Global Compact, Norge, og jobber kontinuerlig for menneskerettigheter gjennom vår daglige virksomhet.