2021

 

Data Ansatte, totalt (antall) i konsernet Ansatte, totalt (antall), Norge Ansatte, totalt (antall) *internasjonalt Total % i konsernet
Ansatte, totalt (antall) 5475 3827 1648  
Egne ansatte, totalt (antall) 4770 3654 1116 87 %
Innleid arbeidskraft, totalt (antall) 705 173 532 13 %
Menn 3452 2725 727  
Menn (egne ansatte) 3125 2600 525 -
Menn (innleide arbeidskraft) 327 125 202 -
Kvinner 2023 1102 921 37 %
Kvinner (egne ansatte) 1645 1054 591 -
Kvinner (innleide arbeidskraft) 378 48 330 -

Menn

       
Menn (fulltidsansatte) 3035 2274 761 -
Menn (deltidsansatte) 417 283 134 -
Kvinner        
Kvinner (fulltidsansatte) 1606 844 762 -
Kvinner (deltidsansatte) 417 173 244 -

 

*Sverige, Finland, Danmark, Frankrike, Nederland, Portugal, Spania, Tyrkia og USA.

Andel ansatte som har sluttet 2021

Turnover data  2021
Andel ansatte som har sluttet i bedriften (%) 13,90
Andel menn som har forlatt selskapet (%) 33,38
Andel kvinner som har forlatt selskapet (%) 66,62
Andel ansatte under 30 år som har sluttet i bedriften (%) 36,53
Andel ansatte i alderen 30-50 år som har sluttet i bedriften (%) 46,78
Andel ansatte over 50 år som har sluttet i bedriften (%) 13,27
Andel ansatte som har gått av med pensjon (%) 3,42
Andel nye rekrutter (%) 17,66
Andel nye rekrutter, kvinner (%) 38,26
Andel nye rekrutter, menn (%) 61,74
Andel nye rekrutter under 30 (%) 52,02
Andel nye rekrutter i alderen 30-50 år (%) 39,61
Andel nye rekrutter over 50 (%) 8,38

 

DEFINISJONER

Egne ansatte – Arbeidstaker (heltid og deltid) ansatt på en direkte arbeidsavtale med Lerøy som definerer alle vilkår for arbeidsforholdet.

Innleid(e) ansatt(e) – En ansatt (heltid og deltid) ansatt midlertidig for en fast periode (for eksempel en sesong) fra et rekrutteringsbyrå. Den innleide medarbeideren har en direkte arbeidsavtale med rekrutteringsbyrået.

Lerøy bruker overveiende innleid arbeidskraft i perioder hvor vi opplever høy arbeidsbelastning, for eksempel i torskesesongen (Gadus Morhua) som starter i januar og varer til slutten av april hvert år. Innleide medarbeidere utfører samme arbeid og har samme arbeidsmengde som våre heltidsansatte.

Alle ansatte i Lerøy Seafood Group har en skriftlig ansettelseskontrakt som fastsetter ansettelsens roller og plikter.

Alle selskaper i konsernet gjennomfører HR, HMS og compliance rapportering på månedlig/kvartalsbasis i vårt rapporteringssystem Cemasys. Rapporterte data blir deretter konsolidert på konsernnivå.

Kvinne på arbeid i fabrikk