Styrk våre ansatte

Opplæring og videreutvikling

Våre ansatte er avgjørende for vår visjon, og vi er forpliktet til å utvikle deres ferdigheter og kunnskaper.

Som arbeidsgiver har konsernet et ansvar for å utvikle og vedlikeholde våre menneskelige ressurser, samt tiltrekke og ansette ansatte med riktig kompetanse for å løse eksisterende og fremtidige utfordringer.

Vi er forpliktet til å sikre opplæring og utvikling på alle nivåer og tilby unike og interessante karrieremuligheter for våre ansatte. Vi vil annonsere interne karrieremuligheter og oppmuntre til økt intern mobilitet.

I 2021 lanserte konsernet bedriftsopplæring og utvikling online plattform (Motimate) der obligatorisk og frivillig opplæring gjennomføres. Motimate er et verktøy som våre ansatte kan bruke for å utvikle sin kompetanse og ferdigheter. Motimate gir en interaktiv og enkel måte å dele og tilegne seg kunnskap på.

Kontor møte

I 2021 ble Motimate implementert i alle norske selskaper. I 2022 vil verktøyet bli implementert i alle konsernets selskaper over hele verden.

LEDELSESUTVIKLING

Konsernet fokuserer på fremtidsrettet og sammenhengende ledelse basert på konsernets verdier og forretningsstrategi. Våre ledere skal gå foran som et godt eksempel, vise retning og fokusere på å oppnå resultater i fellesskap. I 2021 fortsatte konsernet å utvikle og implementere programmer og verktøy for å sikre at våre ledere er ansvarlige og dyktige i rollen sin.

Å være leder i Lerøy er en tillitserklæring som bærer et betydelig ansvar.

ANSATTUTVIKLING

Konsernet opererer i en global industri som krever ansatte som er dynamiske og villige til å tilpasse seg og lære. Ved å legge til rette for formelle og uformelle læringsområder vil våre ansatte få mulighet til å ta ansvar for egen læring og utvikling, og oppmuntres til å jobbe innenfor ulike områder og stillinger i konsernet.

Vi har et tett samarbeid og kunnskapsdeling med ulike utdanningsinstitusjoner, som universiteter og høyskoler. I tillegg samarbeider vi med studenter på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Konsernet finner stor verdi i å rekruttere unge mennesker og nyutdannede inn i bransjen. Vi tilbyr læreplasser, sommervikariater, praksisplasser og traineestillinger. Det er viktig for konsernet å ha mennesker med ulik bakgrunn og med ulike typer utdanning.

  2021 2020 2019
Andel trening med fokus på HMS (%) 18 12 -
Andel opplæring som eksterne kurs (%) 39 62 -
Andel opplæring som interne obligatoriske kurs (%) 28 5 -
Prosent av opplæring i lokalt språk (%) 14 1 -
Andel av annen trening (%) 2 21 -
Ansatte som har fått språkundervisning (antall) 100 35 -
Andel ansatte som har fått opplæring i forretningsetikk (%) 100 100 100
Lærlinger (antall) 133 125 97
Traineer (antall) 35 33 30