Konsernet har etablert en digital kanal for intern varsling – et elektronisk system som gjør at de ansatte kan være anonyme når de melder fra om bekymring.

Interne varslingssaker behandles i første omgang av en uavhengig tredjepart og videre oppfølging koordineres av konsernets varslingsutvalg.

Hvordan ulike saker følges opp vil avhenge av sakstype, omfang og alvorlighetsgrad. Ulike saker vil bli fulgt opp med aktuelle ressurser som lokal ledelse, COO for segmentet administrerende direktør eller i spesielle tilfeller av styret. Varslingssaker meldes til konsernledelsen og styret.

VARSLINGSAKER

2021: 9

2020: 8

2019: 2