Konsernet har etablert en digital varslingskanal for alle våre interessenter eller andre eksterne personer som ønsker å kontakte konsernet, eller rapportere en bekymringssak. De kan kontakte konsernet gjennom konsernets nettsider: https://www.leroyseafood.com/no/kontakt/ som leder dem til en ekstern varslingskanal.

Eksterne varslingssaker behandles i første omgang av en uavhengig tredjepart og videre oppfølging koordineres av konsernets lokale varslingsutvalg.

Hvordan ulike saker håndteres og følges opp vil avhenge av sakstype, omfang og alvorlighetsgrad. Ulike saker vil bli fulgt opp med ressurser som lokal ledelse, COO for det aktuelle segmentet administrerende direktør eller i spesielle tilfeller - styret. Varslingssaker meldes til konsernledelsen og styret.