Hopp til hovedinnholdet

Gi stemmefullmakt

Informasjon om å gi fullmakt

For å gi fullmakt til å stemme for dine aksjer ved generalforsamlingen kan du logge inn på VPS Investortjenester her. 

Alternativt kan du avgi fullmakt ved å fylle ut skjemaet som er vedlagt innkallingen til generalforsamlingen og sende per epost til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Blanketten må være mottatt senest 19. mai 2023 kl. 16.00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.