Hopp til hovedinnholdet

Seafood Trainee 2019-2020

Anders Jordheim
Anders Jordheim
Trainee - Lerøy Way Office
Jeg har kommet inn i et sterkt fagmiljø hvor jeg har fått utfordrende arbeidsoppgaver og stort ansvar fra start av.
Jeg jobber i et team i Lerøy Way Office som driver med forretningsanalyse. Les mer

Utdannelse

Master i økonomi og administrasjon Fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering i finansiell økonomi. Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen (UiB)

 

Hva jobber du med?

Jeg jobber i et team i Lerøy Way Office som driver med forretningsanalyse. Arbeidet er prosjektbasert, da vi reiser rundt på anlegg og beregner forbedringspotensialer. Ukene vi er ute på anlegg er relativt intensive, men til gjengjeld er arbeidsdagene høyst varierte samtidig som man får oppleve nye steder.

 

Motivasjon for å bli Seafood Trainee

Jeg hadde kjennskap til traineeprogrammet gjennom deltidsjobb i Lerøy ved siden av studiene, og hva jeg hadde hørt fra tidligere deltakere var dette en flott mulighet til å få bred innsikt i sjømatnæringen.

Astrid Fadnes Brattebø
Astrid Fadnes Brattebø
Trainee - Lerøy Way Office
I Lerøy får eg jobbe med eit breitt spekter av utfordrande og spanande arbeidsoppgåver som er relevante for utdanninga mi. I kombinasjon med tett oppfølging gjennom mentorordninga opplever eg at dette gir maksimalt læringsutbytte.
Som trainee i Lerøy sin forbetringsavdeling opplever eg aldri at jobbkvardagen blir kjedeleg. Les mer

Utdanning

M.Sc. i Innovasjon og entreprenørskap frå Universitetet i Oslo/Høgskulen på Vestlandet. Gründerskolen i Houston og utveksling ved Rice University, Houston, Texas, 2. semester.

B.Sc. i Produksjonsteknikk frå Høgskulen på Vestlandet. Utveksling ved Cracow University of Technology, Polen, 5. semester

 

Hva jobber du med?

Eg jobbar ein del med Lerøy sitt forbetringsprogram innan produksjonsleiing og produksjonsteknikk. Der står Lean-prinsippa, eller Lerøy Way-prinsippa som det heiter hos oss, sterkt. Eit stort pluss med denne jobben er at eg også får praktisere ute på Lerøy sine fabrikkar rund om i landet – på denne måten får eg vere der den verkelege verdiskapinga skjer!

 

Motivasjon for å bli Seafood Trainee

Dette er ei næring som heilt frå byrjinga av studietida mi har appellert til meg. Eg såg på mogelegheita til å bli Seafood Trainee som det perfekte springbrettet frå skulebenken til arbeidslivet!

Bernard Berdal
Bernard Berdal
Trainee - Team VAP
I Lerøy har jeg fått en fantastisk mulighet til å lære om hele sjømatnæringa på nært hold og bli kjent med de ulike prosessene fra produksjon til salg.
Jeg har fått jobbe litt på tvers av ulike team, men jeg har seg først og fremst vært en del av VAP Norden. Les mer

Utdannelse

Master i økonomi og administrasjon med spesialisering i markedsføring og ledelse ved Handelshøgskolen i Tromsø.

 

Hva jobber du med?

Jeg har fått jobbe litt på tvers av ulike team, men jeg har seg først og fremst vært en del av VAP Norden. Der jobber jeg med logistikk og produktutvikling. Innen logistikk dreier arbeidsoppgavene mine i hovedsak om ordrebehandling og koordinering ut mot ulike produksjonsanlegg. I utvikling av nye produkter har jeg jobbet med idéutvikling og implementering.

 

Motivasjon for å bli Seafood Trainee

Som en internasjonalt rettet næring i sterk utvikling synes jeg sjømatnæringa virker veldig spennende og interessant. Jeg ønsket å bli Seafood Trainee for å bli bedre kjent med næringa og de mange ulike mulighetene som finnes i et internasjonalt miljø slik som i Lerøy.

Camilla Tveiten Johansen
Camilla Tveiten Johansen
Trainee - Business controller
Som trainee i Lerøy får jeg mulighet til å jobbe sammen med svært dyktige kollegaer i et verdensledende sjømatkonsern. Hverdagen i Lerøy består av utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, samt et åpent og inkluderende miljø.
Som controller bidrar jeg med beslutningsstøtte for fabrikkledelsen, vedlikeholder analyseløsninger, og støtter forbedringsprosjekter på fabrikken. Les mer

Utdannelse

MSc i Økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering i business analytics.
BSc i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i prosjektledelse.

 

Hva jobber du med?
Som controller bidrar jeg med beslutningsstøtte for fabrikkledelsen, vedlikeholder analyseløsninger, og støtter forbedringsprosjekter på fabrikken. Jeg har også andre oppgaver innenfor økonomi som budsjettering og prognosearbeid.

 

Motivasjon for å bli Seafood Trainee

Traineeprogrammet gir en unik mulighet til å følge fremtidens næring, gjennom praktisk erfaring og fagsamlinger. Jeg har lenge vært interessert i bransjen, og anså traineeprogrammet som en god start for min sjømatkarriere. 

Carl Ruben Ærø
Carl Ruben Ærø
Trainee - Settefisk
Som trainee i Lerøy får man muligheten til å utvikle seg både personlig og faglig. Dette skjer i et miljø hvor både erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap verdsettes høyt.
Jeg jobber i Laksefjord AS som er et heleid datterselskap av Lerøy. Les mer

Utdannelse

Mastergrad i biologi med spesialisering innen akvakultur fra Nord Universitet i Bodø. 

 

Hva jobber du med?

Jeg jobber i Laksefjord AS som er et heleid datterselskap av Lerøy. Laksefjord AS er et settefiskanlegg som leverer smolt til Lerøys lakseproduksjon i Troms og Finnmark, Lerøy Aurora. Arbeidsoppgavene mine er svært varierte, og innebærer alt fra daglig røkting til produksjonsplanlegging samt oppfølging av fiskehelsen.  

 

Hvorfor bli seafood trainee

Min motivasjon for å bli trainee var å få brukt kunnskapen fra studiene i en praktisk sammenheng. I tillegg var dette en gyllen mulighet til å få en fot innenfor havbruksnæringen.

Daisy Dai
Daisy Day
Trainee - Sales, Whitefish
I am motivated by what is offered by Lerøy, particularly being able to work in an international and dynamic environment, as well as opportunities for development within the company. I am encouraged to work independently however people are always willing to help if I need.
I support the sellers with logistics, starting from the landing of the fish all the way to when it arrives to the customers. Les mer

Education

Msc in Shipping Trade and Finance with Cass Business School, London.

Bachelor in logistics engineering with Dalian Maritime University, China.

What do you work with?

I work for frozen white fish team. I support the sellers with logistics, starting from the landing of the fish all the way to when it arrives to the customers, and often there is some follow ups afterwards. This involves working with the Maritech system, making shipping documents and some order and quality management. As a sales trainee, I also work with sales alongside my experienced colleagues.

 

Motivation for applying at the Seafood Trainee Program

I am originally from a city in China with strong roots in the seafood industry and I have always loved seafood! I think seafood industry plays an important role in feeding the population of the future in a sustainable way. As such, I have kept my eyes open for opportunities and this program is perfect for me to adjust my career path towards the Seafood Industry. 

Daniel Kleppe
Daniel Kleppe
Trainee - Analyse
Lerøy er en ledene aktør innen sjømat og det er utrolig motiverende å ta del i et så kompetanserikt miljø. Jeg fikk ansvar fra første stund, veldig motiverende når en kommer rett fra skolebenken! Tiden jeg har jobbet i Lerøy har vært utfordrende og ikke minst givende.
Som trainee i analyse jobber jeg prosjektbasert på ulike fagområder. Les mer

Utdannelse

Master økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering i finansiell økonomi. Utvekslingssemester, Católica Lisbon School of Business & Economics

Bachelor matematisk finans - Universitetet i Agder

Hva jobber du med?

Som trainee i analyse jobber jeg prosjektbasert på ulike fagområder. Arbeidet innebærer prosesskartlegning og -forbedring, behandle og analysere data med ulike verktøy. Resultatet danner beslutningstøtte slik at Lerøy tar de riktige valgene.

Motivasjon for å bli seafood trainee

Jeg har alltid hatt en interesse for primærnæringer og ønsket meg bransjeerfaring. Seafood Trainee er en fantastisk mulighet for å få et innblikk i hvordan det arbeides i en viktig og fremtidsrettet næring. Kombinasjonen godt faglig program og det sosiale ved traineprogrammet var definitivt medvirkende.

Eivind Thøring
Eivind Thøring
Trainee - Lerøy Way Office
I Lerøy har jeg følt meg verdsatt og satset på fra dag én. Kompetanseheving og personlig utvikling er kontinuerlig i fokus, og jeg lærer noe nytt hver eneste dag. Kombinert med et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø, synes jeg dette gjør Lerøy til en veldig attraktiv arbeidsgiver.
Jeg jobber prosjektbasert i Lerøys forbedringsavdeling, Lerøy Way Office. Les mer

Utdannelse

MSc i Økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering i finansiell økonomi.

Bachelor i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI. Utveksling ved LUISS Guido Carli University, Roma.

 

Hva jobber du med?

Arbeidsoppgavene går ut på å reise rundt til forskjellige lokasjoner og gjennomføre selskapsanalyser, hvor det legges vekt på operasjonelle og strategiske forbedringer. Dette gjør at jeg blir godt kjent med hele verdikjeden til Lerøy, samt ulike mennesker som jobber i selskapet. Ingen dag er lik, og det setter jeg stor pris på!

 

Motivasjon for å bli Seafood Trainee

Jeg ble introdusert til bransjen gjennom aksjehandel, og syntes det virket som en spennende og fremtidsrettet bransje. Som Seafood Trainee får man en unik mulighet til å bli bedre kjent sjømatnæringen og hele dens verdikjede, noe som var en viktig bidragsyter til at jeg søkte denne stillingen. Videre bidrar mentorordningen til økt kompetanseutvikling, både på et faglig og et personlig nivå.

Johanne Løge
Johanne Løge
Trainee - HR
I Lerøy er jeg omgitt av dyktige kollega i et inkluderende og åpent miljø. Fra dag én har jeg fått tatt del i konserndekkende prosjekter som har bidratt til en stupbratt læringskurve. Dette er stedet for deg som søker utfordringer, læring og muligheter!
Jeg jobber med flere prosjekter, hovedsakelig innen strategisk HR. Les mer

Utdannelse

Bachelor i HR og Personalledelse fra Høyskolen Kristiania, Bergen.

 

Hva jobber du med?

Jeg jobber med flere prosjekter, hovedsakelig innen strategisk HR. Jeg jobber blant annet med kartlegging, analyse og tiltak knyttet til program for lederutvikling, velkomstbrosjyre til nyansatte og medarbeidermåling på konsernnivå. I tillegg bistår jeg i utarbeidelser av stillingsannonser, screening av kandidater og andre ad-hoc oppgaver.

 

Motivasjon for å bli Seafood Trainee

Traineeprogrammet gir en unik mulighet til å kombinere en jobb som passer min kompetanse og faglig påfyll innen en næring jeg kunne lite om fra før. Bærekraft og norsk matproduksjon engasjerer meg, så da jeg oppdaget at det eksisterte et traineeprogram primært for Sjømatnæringen ble jeg umiddelbart motivert til å søke. Det å få delta på sosiale samlinger i både inn- og utland i løpet av året veiet absolutt opp.

Miriam M. Aanensen
Miriam M. Aanensen
Trainee - Analyse
Som trainee i Lerøy får en muligheten til å ta mye ansvar, jobbe selvstendig og blir møtt av et godt samarbeidsmiljø. Som trainee i Lerøy jobber man i et sterkt fagmiljø med flinke medarbeidere. Fra starten av fikk jeg bryne meg på spennende og utviklende oppgaver, i et høyt tempo.
Jeg jobber i analyseavdelingen, hvor mine arbeidsoppgaver er knyttet til beslutningsstøtte for hvitfisk. Les mer

Utdannelse
Bachelor i Økonomi og administrasjon fra HIOA.
Master i Økonomi og administrasjon fra NMBU med spesialisering i Miljøøkonomi.
Årsstudium i Matematikk fra UiT.

Hva jobber du med?
Jeg jobber i analyseavdelingen, hvor mine arbeidsoppgaver er knyttet til beslutningsstøtte for hvitfisk. Dette innebærer blant annet bygging av rapporter til beslutningsstøtte og prising.

Motivasjon for å bli Seafood Trainee
Jeg har jobbet med fisk siden jeg fikk min første jobb på ungdomskolen. Gjennom å studere miljøøkonomi, hvor mange fag handlet om naturressurser, og deriblant fisk, økte interessen for dette feltet, og jeg tok videre fag i fiskeriøkonomi og ledelse for å peile meg inn på sektoren. Det var da naturlig å søke som Seafood Trainee.

Ole Kristian Høyland Olsen
Ole Kristian Høyland Olsen
Trainee - Slakteplanlegging
Som trainee i Lerøy jobber du i et kunnskapsutviklende miljø, man blir vist tillit og får jobbe med arbeidsoppgaver som inspirerer.
Jeg jobber med slakteplanlegging i Lerøy Sjøtroll hvor hovedoppgavene mine går ut på å planlegge slakt av laks og ørret. Les mer

Utdannelse
Fagbrev i Akvakultur
Bachelor i Havbruksdrift og ledelse fra Nord Universitet.
 
Hva jobber du med?
Jeg jobber med slakteplanlegging i Lerøy Sjøtroll hvor hovedoppgavene mine går ut på å planlegge slakt av laks og ørret. Jobben innebærer daglig kontakt med slakteri, brønnbåter, salg og produksjon hvor målet er å optimalisere prosessen med hensyn til biologi og økonomi.

Motivasjon for å bli Seafood Trainee
Jeg har alltid vært interessert i havbruk og bestemte meg tidlig for at jeg ønsket å jobbe innen næringen. Med fagbrev i akvakultur og utdanning innen feltet anså jeg Seafood Trainee programmet som den perfekte veien videre, programmet har god struktur og legger godt til rette for faglig og personlig utvikling gjennom mentorveiledning og samlinger.