Hopp til hovedinnholdet

Intervju med tidligere traineer

Martin Flåten, KULL 2016/2017
Acting General Manager, Lerøy Italy

UTDANNELSE
Jeg har et årsstudium i Fransk fra Université Paul Valéry i Montpellier og en bachelor i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI i Bergen.

 

Hva var ditt høydepunkt fra traineeprogrammet?
Det var mange høydepunkter – jeg trekker frem et par av dem her i tilfeldig rekkefølge.
-Å selge den første fulle bilen med laks. Det var utrolig gøy!
-Hele det to måneder lange oppholdet i Frankrike.
-Sesongen 2017 hvor vi integrerte Lerøy Norway Seafoods inn i Lerøy Seafood.
-Å bli kjent med de andre traineene.

 

Hvordan har reisen din vært i Lerøy etter endt traineeprogram?
Da traineeprogrammet ble avsluttet i 2017 ble jeg teamleder for det nyopprettede teamet Purchase White Fish. Videre har jeg også jobbet som leder i Purchase White Fish og White Fish Processing, før disse til slutt ble sammenslått. I disse stillingene jobbet jeg tett opp mot Lerøy Norway Seafoods og ble fra 2019 en del av ledergruppen i selskapet. I denne perioden var jeg også ansvarlig for handelen med oppdrettstorsk og samarbeidet vi har med Statt Torsk. I juli 2023 flyttet jeg til Italia sammen med min samboer og vår sønn, hvor jeg skal være Acting General Manager i Lerøy Italia det neste året mens daglig leder er i foreldrepermisjon.

 

Hvordan er det å jobbe i Lerøy i dag?
Jeg startet i Lerøy som ekstrahjelp sommeren 2013 og det å jobbe her blir bare gøyere og gøyere for hvert år som går! Det er utrolig mange flinke og kjekke folk å jobbe med og lære fra, og man får vært med på mange forskjellige ting. I løpet av disse årene har jeg fått være med på veldig mye kult og jeg tror virkelig ikke man får oppleve fullt så mye andre steder.

Thea Kleiven, KULL 2016/2017
Team Manager Corporate Digital Marketing, Lerøy Seafood Group

UTDANNELSE
Jeg har en bacehelor i Business Management ved Oxford Brookes University og Master i Business Innovation with e-business ved University of London. Jeg har også studert et semester Entreprenørskap via Gateway College i New York og har et årsstudium i økonomi ved Høgskolen i Innlandet.

Hva var ditt høydepunkt fra traineeprogrammet?
Høydepunktet fra traineeprogrammet var å få reise til veldig ulike, men samtidig veldig relevante steder for å lære mer om sjømatnæringen. Vi var i Trondheim og besøkte NTNU, der vi blant annet fikk se et bølgebasseng der de drev med testing og forskning innenfor marin teknikk. På en annen samling fikk vi delta på en stor sjømatmesse i Brussel, samt treffe Sjømatrådets utsending i Paris hvor tema var salg og markedsføring. Både det faglige og sosiale opplegget ved disse turene var veldig bra, lærerikt og moro.


Hvordan har reisen din vært i Lerøy etter endt traineeprogram?
Etter endt traineeprogram har jeg fått jobbet med veldig varierte arbeidsoppgaver, og har hatt ansvar for både større og mindre prosjekter. Jeg har hovedsakelig arbeidet med digital markedsføring, nettsider, kommunikasjon og sponsoraktivisering. Fram til mars i år hadde jeg rollen som Web & Social Media Manager, og er nå teamansvarlig for Corporate Marketing som består av et nyetablert team med fem dyktige kollegaer med bakgrunn innenfor digital markedsføring, journalistikk, grafisk design og kommunikasjon. Så fra å ha vært en relativt liten avdeling for sju år siden, til nå å ha vokst og etablert en teamstruktur som er godt rigget for ansvarsområdet vi dekker i Lerøy Seafood Group, har vært en utrolig spennende og givende reise å være med på å utforme.


Hvordan er det å jobbe i Lerøy i dag?
Jeg trives veldig godt i Lerøy, med gode kollegaer og en variert arbeidshverdag med muligheter for å jobbe på tvers av selskap og landegrenser. Lerøy er et veldig spennende selskap med ambisiøse mål for fremtiden, innenfor både videre vekst og bærekraft. Det er en arbeidsplass med ansatte med variert bakgrunn og god kompetanse, både mange yngre, nyansatte i tillegg til kollegaer som har vært i konsernet over flere tiår.

 

Mathias Riple, KULL 2021/2022
Prosjektingeniør, Lerøy Seafood Group

UTDANNELSE
Jeg er utdannet sivilingeniør med en bachelor i produksjonsteknikk og en mastergrad i Havteknologi. Jeg har også et årsstudium i pedagogikk.

 

Hva var ditt høydepunkt fra traineeprogrammet?
Det er vanskelig å velge bare ett høydepunkt. For å trekke frem noe så må det være vår siste traineetur til Island. Det var svært lærerikt, da jeg blant annet lærte om sirkulærøkonomi og hvordan vi kan bruke hele fisken til mange ulike produkter. Jeg tror det er viktig å ha et bevisst forhold til at det finnes ganske store verdier i reststoffer fra fisken - særlig med tanke på bærekraft.
Ellers må jeg også nevne alle de hyggelige og dyktige personene jeg var trainee sammen med. Det er veldig fint å bli så godt kjent med representanter fra ulike deler av verdikjeden, og vi har fremdeles god kontakt i dag.

 

Hvordan har reisen din vært i Lerøy etter endt traineeprogram?
Jeg ble ansatt som trainee i Lerøy Way Office. Dette var en jobb som kanskje var litt utenfor min spesialisering fra skolen, men det var utrolig lærerikt og gav en bratt læringskurve. Ved endt traineeprogram var jeg så heldig å få en stilling som prosjektingeniør innen teknisk utvikling i havbruk. Dette trives jeg veldig godt med og jeg synes det er spesielt spennende å jobbe med implementering av nye merdkonsepter i vår produksjon på sjø.
Jobben min er delt mellom å jobbe selvstendig med hydrodynamiske analyser og å jobbe sammen med andre i ulike prosjekter. Dette er en kombinasjon jeg trives veldig godt med.

 

Hvordan er det å jobbe i Lerøy i dag?
Jeg trives veldig godt i Lerøy, og med det jeg vil spesielt trekke frem alle mine hyggelige kollegaer. Det er veldig fint å jobbe i et så stort selskap med så mye god kompetanse og store interne muligheter.