Hopp til hovedinnholdet

Lerøy nok en gang utpekt som klimavinner

I år som i fjor har Lerøy blitt utpekt som klimavinner i PwC sin årlige klimaindeksrapport.

Lerøy har som mål å kutte klimautslippene med 46 prosent innen 2030, og er en av ni norske selskaper som kutter i tråd med Parisavtalen.

- Vi er stolte og takknemlige for denne utmerkelsen. Dette viser at vi som selskap er på riktig kurs i det viktige klimaarbeidet vårt. Sjømat er et klimavennlig protein, og Lerøy har store ambisjoner om at det skal bli et enda mer klimavennlig alternativ i årene fremover, sier Hennig Beltestad, konsernleder i Lerøy Seafood Group ASA.

Jobber kontinuerlig for å bli enda bedre

De ni selskapene som blir trukket frem er Lerøy Seafood Group, Posten Norge, NG Group, Salmar, Storebrand, Mowi, Møller Mobility Group, Veidekke og Skretting. Vi anser det som positivt at flere bedrifter innen sjømatnæringen bidrar til å nå klimamålene.

- Vi tar klimaansvaret vårt på største alvor, og vi jobber kontinuerlig for å kutte i klimautslipp. Vår visjon er å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat innen 2025. Hver dag jobber våre ansatte sammen for å redusere vårt avtrykk på miljøet i alle operasjonene våre, og i alle ledd gjennom verdikjeden, sier Anne Hilde Midttveit, Head of ESG and Quality i Lerøy.

For å stanse klimakrisen må verdens utslipp ned til netto null i 2050, og for å klare dette ligger mye av ansvaret hos næringslivet. Heldigvis viser rapporten til PwC at stadig flere bedrifter kutter sine utslipp, hvor 22 av 100 selskaper kan vise til utslippskutt. Selv om rapporten viser til en positiv økning, skjer det ikke raskt nok, da kun 9 av 100 bedrifter kutter i tråd med målene i Parisavtalen.

- Fortsatt går omstillingen for sakte, og tallene tyder på et alvorlig gap mellom nåværende utslippstrend og Norges klimamål. Den gode nyheten er at nesten alle selskapene har et klimaregnskap, som gir dem innsikten de trenger til å ta gode beslutninger og iverksette konkrete klimatiltak, sier Hanne Løvstad, partner og leder for bærekraft- og klimatjenester i PwC.

Bærekraft i fokus

Lerøy skal kutte klimautslipp med 46% innen 2030.

Les mer om hvordan vi aktivt jobber med bærekraft i vårt Bærekraftsbibliotek

Les PwC sin rapport for 2023 her