Hopp til hovedinnholdet

Søk om sponsormidler

Søk om støtte - Lerøy Aurora
Troms og Finnmark
For søknad om midler til din organisasjon lokalisert i en av de aktuelle fylkene, send en forespørsel via søknadsskjema.

 

SØKNADSFRIST: 01.12.21

Lerøy Auroras Sponsorpolicy

Våre sponsoraktiviteter vil være forankret i bærekraftige aktiviteter for lokalmiljø der Lerøy Aurora er representert. Prioriteringsliste er som følgende:

  1. Idrett og kultur for barn og unge
  2. Idrett og kultur for øvrig.  Fortrinnsvis på klubb- og foreningsnivå, og flerårige avtaler, men utelukker ikke andre henvendelser.
  3. Entreprenørskap og innovasjon
  4. Utdanning

Hovedregel er at vi ikke sponser enkeltindivider. Verdien av motytelse skal dokumenteres i avtalen. Kostnader for trykk og andre tilleggskostnader for profilering skal i utgangspunktet inkluderes i totalkostnad i samarbeidsavtalen. 

Sponsorsøknad til Lerøy Aurora

Type sponsing:
Personlig data