Kontofører

Lerøy Seafood Group ASA sine aksjer er notert på Oslo Børs med ticker-kode LSG.

Spørsmål vedrørende aksjonærforhold rettes til:

DnB NOR Bank ASA
Verdipapirservice
Stranden 21
0021 OSLO
Telefon: +47 22 94 94 93
Telefaks: +47 22 94 90 20
www.dnbnor.com