Tidligere generalforsamlinger

 

Generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling
Saker på dagsorden
Valgkomiteens innstilling
Protokoll

Generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling
Saker på dagsorden
Valgkomiteens innstilling
Protokoll

Generalforsamling 2014

Innkalling til generalforsamling
Møteseddel og fullmaktsskjema
Saker på dagsorden
Valgkomiteens innstilling
Protokoll

Generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling
Møteseddel og fullmaktsskjema
Saker på dagsorden
Valgkomiteens innstilling
Protokoll

Generalforsamling 2012

Innkalling til generalforsamling
Møteseddel og fullmaktsskjema
Saker på dagsorden
Valgkomiteens innstilling
Protokoll

Generalforsamling 2011

Innkalling til generalforsamling
Møteseddel og fullmaktsskjema
Saker på dagsorden
Valgkomiteens innstilling
Protokoll

Generalforsamling 2010

Innkalling til generalforsamling
Møteseddel og fullmaktsskjema
Saker på dagsorden
Valgkomiteens innstilling
Protokoll

Generalforsamling 2009

Innkalling til generalforsamling
Møteseddel og fullmaktsskjema
Saker på dagsorden
Valgkomiteens innstilling
Protokoll

Ekstraordinær generalforsamling 2009 

Innkalling ekstraordinær generalforsamling
Protokoll ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamling 2008

Innkalling til generalforsamling
Møteseddel og fullmaktsskjema
Styrets erklæring om lønn
CV - Britt Kathrine Drivenes
Protokoll

Ekstraordinær generalforsamling 2008

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Møteseddel og fullmaktsskjema
Lerøy valg - innstilling
Protokoll ekstraordinær generalforsamling

 

Protokoll 2007-2002

Protokoll 2007
Protokoll ekstraordinær generalforsamling 2007
Protokoll 2006
Protokoll 2005
Protokoll 2004
Protokoll 2003
Protokoll 2002