Internship i Lerøy
I Lerøy tilbyr vi internship til talentfulle og engasjerte studenter innen en rekke fagområder i sjømatnæringen. Som intern vil du få innblikk i den daglige driften i et av verdens største sjømatkonsern, og du vil også få tildelt en egen mentor som vil følge deg opp. Vi ser etter dyktige studenter som er interessert i en karriere innen sjømatnæringen. Du har utdanning på bachelor- eller masternivå med gode resultater. Som intern må du ha høy arbeidskapasitet, kommuniserer godt og være lærevillig.
Maria Pedersen
Intern på HR-avdelingen
Å være intern i Lerøy har vært utrolig gøy og lærerikt. Gjennom perioden har jeg fått mulighet til å bli kjent med hvordan HR jobber strategisk for å utvikle sine ansatte og Lerøy som organisasjon. Gjennom utfordrende og interessante arbeidsoppgaver har jeg utviklet en god kompetanse for både HR-arbeid og hvordan Lerøy jobber som en av de største selskapene i sjømatnæringen.
Som HR-intern har jeg fått muligheten til å jobbe med strategisk HR. Les mer

Under Covid-19 fikk jeg ta del i hvordan Lerøy mestret å snu arbeidshverdagen til hjemmekontor, og fikk fullføre perioden min på denne måten. Til tross for en uventet og utfordrende situasjon, fikk jeg gjennomføre internshipet med tett oppfølging og nye måter å arbeide på. Jeg er svært takknemlig for måten Lerøy har tatt meg imot, gitt meg ansvar og muligheter til å være med å skape verdi for selskapet.

Arbeidsoppgaver:

Som HR-intern har jeg fått muligheten til å jobbe med strategisk HR. Jeg har blant annet jobbet med prosjekter om employer branding, standardisering, kompetanseutvikling og e-læring som vil bidra til et felles og helhetlig HR-arbeid i Lerøy.

 

Håkon Brandal Sandnes
Intern på Kredittavdelingen
Å være intern i Lerøy har vært både lærerikt og spennende. Gjennom betydningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver har jeg fått kjennskap til arbeidsprosesser i ulike avdelinger og selskapets omfattende rolle i sjømatnæringen
Jeg har jobbet med å avdekke selskapets behov for opplæring av ansatte i salgsmiljøet Les mer

Arbeidsoppgaver:
I min periode som intern har jeg jobbet med en dagsaktuell problemstilling tilknyttet kredittavdelingen. Jeg har jobbet med å avdekke selskapets behov for opplæring av ansatte i salgsmiljøet, relatert til hvordan deres oppgaver påvirker selskapets fordringsmasse og kredittrisiko. Dette for å etablere en bedre struktur på opplæringen, som videre kan bidra til økt forståelse for temaet.

Hvem ser vi etter?
Vi ser etter dyktige studenter som er interessert i en karriere innen sjømatnæringen. Du har utdanning på bachelor eller masternivå med gode resultater. Vi prioriterer internship som er en del av studieløpet.
Søk her
Nikolai Medle Bjånesøy
Intern i Lerøy Way Office
Lerøy er ein motiverande og framtidsretta plass å jobbe. Som intern i Lerøy får du utfordrande problemstillingar som du kan løyse med din kompetanse. Arbeidet ditt er meiningsfullt, og du føler at du bidrar til å drive sjømats næringen framover. Du er forventa å prestere, og det er gøy!
Det var veldig spennande oppgåver, og eg fekk stor eierskap til arbeidet. Eg gleda meg til å gå på jobb kvar dag! Les mer

Arbeidsoppgåver:
Eg var delprosjektleiar innan for faktabasert leiing programmet som blei rulla ut på Austevoll Laksepakkeri, der jobba eg med å utvikla styringssystema på ALP. Eg lagde ein analysemodell i PowerBI, var med på å drøfte målstyring, og bygge data kultur på fabrikken.

 

Det var veldig spennande oppgåver, og eg fekk stor eierskap til arbeidet. Eg gleda meg til å gå på jobb kvar dag!

Nicolás Urcelay
Intern in the logistics department
Lerøy is one of the largest seafood companies in the world and it is also an area that I can develop later on in my country, Chile. What better than learning from the best!
Being an intern in lerøy was an amazing experience. Les mer

Main Tasks
I worked with salmon logistics to different countries in Europe, mainly France. I also helped in translating documents from English to Spanish for the new website. In addition, I was also in charge of creating a business case aimed at the seaweed market.

Why did you choose Lerøy: 
At first I wanted to practice my English so I looked for different options. When Lerøy appeared, I didn't hesitate in taking this opportunity. It is one of the largest seafood companies in the world and it is also an area that I can develop later on in my country. What better than learning from the best!

What was it like to be an intern in Lerøy: 
It was an amazing experience. Everyone were so welcoming and I was also very lucky to get to know them outside of the working environment in the many social activities the company organized for us. And of course, I learned great things about the seafood industry and how to have a healthy, efficient and fun working environment.