Internship i Lerøy
I Lerøy tilbyr vi internship til talentfulle og engasjerte studenter innen en rekke fagområder i sjømatnæringen. Som intern vil du få innblikk i den daglige driften i et av verdens største sjømatkonsern, og du vil også få tildelt en egen mentor som vil følge deg opp. Vi ser etter dyktige studenter som er interessert i en karriere innen sjømatnæringen. Du har utdanning på bachelor- eller masternivå med gode resultater. Som intern må du ha høy arbeidskapasitet, kommuniserer godt og være lærevillig.
Marita Innvær
Marita Innvær
Intern i People & Organisation
Å være intern i Lerøy har vært svært lærerikt og inspirerende. Gjennom internshipet har jeg fått innsikt i hvordan People & Organisation-avdelingen arbeider strategisk for å støtte HR-medarbeidere, ledere og medarbeidere på tvers av alle datterselskapene. Jeg har opparbeidet kompetanse innen strategisk HR, forståelse av Lerøy som selskap, og en dypere innsikt i sjømatnæringen som helhet.
I løpet av min tid som intern i Lerøy Seafood Group har jeg fått ta del i flere forskjellige prosjekter. Les mer

Arbeidsoppgaver

I løpet av min tid som intern i Lerøy Seafood Group har jeg fått ta del i flere forskjellige prosjekter. Hovedsakelig har jeg vært en del av prosjektet HR Shared Services, men jeg har også vært involvert i andre initiativer som lederutviklingsprogrammer og rekrutteringsprosesser. Jeg har fått muligheten til å bidra i den tidlige fasen av arbeidet med en ny rekrutteringsstrategi. Blant annet hvordan Lerøy kan fremme likestilling og mangfold, samt forebygge diskriminering i rekrutteringsprosesser.

Maria Pedersen
Maria Pedersen
Intern på HR-avdelingen
Å være intern i Lerøy har vært utrolig gøy og lærerikt. Gjennom perioden har jeg fått mulighet til å bli kjent med hvordan HR jobber strategisk for å utvikle sine ansatte og Lerøy som organisasjon. Gjennom utfordrende og interessante arbeidsoppgaver har jeg utviklet en god kompetanse for både HR-arbeid og hvordan Lerøy jobber som en av de største selskapene i sjømatnæringen.
Som HR-intern har jeg fått muligheten til å jobbe med strategisk HR. Les mer

Under Covid-19 fikk jeg ta del i hvordan Lerøy mestret å snu arbeidshverdagen til hjemmekontor, og fikk fullføre perioden min på denne måten. Til tross for en uventet og utfordrende situasjon, fikk jeg gjennomføre internshipet med tett oppfølging og nye måter å arbeide på. Jeg er svært takknemlig for måten Lerøy har tatt meg imot, gitt meg ansvar og muligheter til å være med å skape verdi for selskapet.

Arbeidsoppgaver:

Som HR-intern har jeg fått muligheten til å jobbe med strategisk HR. Jeg har blant annet jobbet med prosjekter om employer branding, standardisering, kompetanseutvikling og e-læring som vil bidra til et felles og helhetlig HR-arbeid i Lerøy.

 

Håkon Sandnes
Håkon Brandal Sandnes
Intern på Kredittavdelingen
Å være intern i Lerøy har vært både lærerikt og spennende. Gjennom betydningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver har jeg fått kjennskap til arbeidsprosesser i ulike avdelinger og selskapets omfattende rolle i sjømatnæringen
Jeg har jobbet med å avdekke selskapets behov for opplæring av ansatte i salgsmiljøet Les mer

Arbeidsoppgaver:
I min periode som intern har jeg jobbet med en dagsaktuell problemstilling tilknyttet kredittavdelingen. Jeg har jobbet med å avdekke selskapets behov for opplæring av ansatte i salgsmiljøet, relatert til hvordan deres oppgaver påvirker selskapets fordringsmasse og kredittrisiko. Dette for å etablere en bedre struktur på opplæringen, som videre kan bidra til økt forståelse for temaet.

Hvem ser vi etter?
Vi ser etter dyktige studenter som er interessert i en karriere innen sjømatnæringen. Du har utdanning på bachelor eller masternivå med gode resultater. Vi prioriterer internship som er en del av studieløpet.
Søk her
Nikolai Medle Bjånesøy
Nikolai Medle Bjånesøy
Intern i Lerøy Way Office
Lerøy er ein motiverande og framtidsretta plass å jobbe. Som intern i Lerøy får du utfordrande problemstillingar som du kan løyse med din kompetanse. Arbeidet ditt er meiningsfullt, og du føler at du bidrar til å drive sjømats næringen framover. Du er forventa å prestere, og det er gøy!
Det var veldig spennande oppgåver, og eg fekk stor eierskap til arbeidet. Eg gleda meg til å gå på jobb kvar dag! Les mer

Arbeidsoppgåver:
Eg var delprosjektleiar innan for faktabasert leiing programmet som blei rulla ut på Austevoll Laksepakkeri, der jobba eg med å utvikla styringssystema på ALP. Eg lagde ein analysemodell i PowerBI, var med på å drøfte målstyring, og bygge data kultur på fabrikken.

 

Det var veldig spennande oppgåver, og eg fekk stor eierskap til arbeidet. Eg gleda meg til å gå på jobb kvar dag!

Nicolás Urcelay
Nicolás Urcelay
Intern in the logistics department
Lerøy is one of the largest seafood companies in the world and it is also an area that I can develop later on in my country, Chile. What better than learning from the best!
Being an intern in lerøy was an amazing experience. Les mer

Main Tasks
I worked with salmon logistics to different countries in Europe, mainly France. I also helped in translating documents from English to Spanish for the new website. In addition, I was also in charge of creating a business case aimed at the seaweed market.

Why did you choose Lerøy: 
At first I wanted to practice my English so I looked for different options. When Lerøy appeared, I didn't hesitate in taking this opportunity. It is one of the largest seafood companies in the world and it is also an area that I can develop later on in my country. What better than learning from the best!

What was it like to be an intern in Lerøy: 
It was an amazing experience. Everyone were so welcoming and I was also very lucky to get to know them outside of the working environment in the many social activities the company organized for us. And of course, I learned great things about the seafood industry and how to have a healthy, efficient and fun working environment.