Om oss
  • Lerøy er et verdensledende sjømat-selskap, med røtter tilbake til 1899
  • Vi er rundt 6000 ansatte
  • Vi leverer daglig sjømat tilsvarende fem millioner måltider
  • Vår visjon om å bli den ledende, mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat
  • Vårt hovedkontor er i Bergen
  • Vi har distribusjon og salgskontorer verden over
  • Vår kultur er basert på ærlighet, åpenhet, ansvarlighet, kreativitet, inkludering, engasjerende arbeidsmiljø, tuftet på samarbeid, læring og utvikling
  • Med ny teknologi og stadige endringer krever spesialkompetanse på nye områder, som konsernet ønsker å rekruttere
  • Vi ser stor verdi i å rekruttere unge og nyutdannede, med ulik bakgrunn og kompetanse