Hopp til hovedinnholdet

Jobber med å redusere omfang etter notskade i Gjemnes

Lerøy Midt AS har dessverre oppdaget en notskade på havbrukslokaliteten Naustneset i Tingvollfjorden i Gjemnes kommune, tirsdag 27. februar.

Vi har raskt mobilisert ekstra ressurser for å utbedre notskaden og fange opp mest mulig av den rømte fisken. Vi opprettholder en nær dialog med relevante myndigheter og aktører, inkludert Fiskeridirektoratet, og samarbeider tett med dem for å håndtere situasjonen på en mest mulig effektiv måte, uttaler Harald Larssen, daglig leder i Lerøy Midt.

– Beredskapsplanen vår ble umiddelbart iverksatt. Det er satt ut 1200 meter med gjenfangstgarn innenfor det området vi har tillatelse til, og vi venter nå på klarsignal fra Statsforvalteren slik at vi raskt kan iverksette gjenfangst i et større område, sier Larssen.

Vi har avtaler med lokale fiskere som vi har bedt om bistand fra. Vi gir dusør på 350 kr pr. fisk som bli levert til oss på landbasen til lokaliteten. Vi ber om at de som ønsker å beholde fisken selv gir oss beskjed om hvor mye fisk som er fanget. Det er svært viktig at de som ønsker å fiske etter den rømte fisken overholder reglene for fiske i området og orienterer seg om eventuelle endringer.

Noten var i ferd med å slaktes ut og vi rekvirerte ekstra brønnbåtkapasitet slik at vi i løpet av natten har tømt den aktuelle noten for gjenværende fisk. Vi kan på bakgrunn av dette anslå et foreløpig rømmingsomfang på 5 000 laks. Laksen er ca. 6 kg.

– Vi beklager hendelsen på det sterkeste. Vi har en visjon om null rømming, og tar dette svært alvorlig. Lerøy har en egen miljø- og sikkerhetsgruppe som nå har satt i gang arbeidet med å finne årsaken til rømmingen. Vår prioritet er å begrense skadeomfanget og lære av hendelsen for å unngå fremtidige rømminger, avslutter Larssen.

For nærmere informasjon om fiske etter rømt laks, mottak og rapportering om fangst av fisk ta kontakt med Helge Endresen i Lerøy Midt, telefon 90974900 og e-post helge.endresen@leroymidt.no.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Harald Larssen, daglig leder i Lerøy Midt:
920 47 308/ harald.larssen@leroymidt.no