Hopp til hovedinnholdet

LSG info

Hvordan logge på LSG Intranett / How to access LSG intranet

Se veiledning under for hvordan du logger deg inn. Dersom du opplever problemer, kontakt support på 99 20 10 10 eller hjelp@leroy.no (gjelder ansatte på Havbruk, Havfisk og LNWS). 

ENG: See instructions below for how to log in. If you experience any problems, contact support on 99 20 10 10 or hjelp@leroy.no (for employees in Farming, Havfisk and LNWS).

1.

Gå til/Go to: https://hallvardleroy.sharepoint.com/SitePages/Home.aspx

2. 

Skriv inn din login adresse og velg Neste

Type in your login address and select Next

Skjermbilde log in

3. 

Skriv inn passordet ditt og velg Logg inn

Enter your password and select Sign in

Skjermbilde legg inn passord

4.

Skriv inn den sekssifrede koden du mottar på SMS. Huk av for Ikke spør igjen før om 7 dager. Velg Verifiser

Type in your 6 digit code received on SMS. Tick on Dont ask again for 7 days. Select Verify

Skermbilde log in

5. 

Dersom du får spørsmålet om du ønsker å være pålogget kan du velge Ja

If you get the question if you want to stay signed inn you can select Yes

Skjermbilde log in
Microsoft Teams

Den samme måten å logge på kan også brukes for andre Office 365 tjenester som Microsoft Teams.

The same login method can also be used for other Office 365 services such as Microsoft Teams.