Hopp til hovedinnholdet

Motimate login

Hvordan logge på Motimate/How to log on to motimate 

Autentisering fungerer på samme måte som i Office 365 tjenester som Teams, Outlook, Power BI osv. Ved innlogging fra innsiden av LSG nettet vil du ikke bli avkrevd multifaktor pålogging (SMS kode i eksempelet nedenfor). 

Authentication works in the same way as for Office 365 services such as Teams, Outlook, Power BI, etc. When logging in from inside the LSG network, you will not be required to use multifactor login (SMS code in the example below). 

1.

Åpne url for å velge om du vil benytte Motimate som app eller nettleser https://motimateapp.com/go?id=leroy Skriv inn Motispace - Fortsett 

/ Open url to choose if you would like to use Motimate as an app or browser https://motimateapp.com/go?id=leroy, Enter Motispace - Continue 

Skjermbilde Motimate

2.

Skriv inn Brukernavn - Neste  / Enter Username - Next 

Skjermbilde Motimate

3.

Skriv inn Passord – Logg på / Enter Password – Log in 

Skjermbilde Motimate

4.

Skriv inn koden mottatt på SMS - Kontroller / Type in the code received on SMS – Verify 

Skjermbilde Motimate

5.

Du er logget inn i Motimate / You are logged on to Motimate 

Skjermbilde Motimate