Fra fjord til bord
Hva er økologisk laks?

Økologisk laks produseres noe annerledes enn konvensjonell laks, der det settes strengere krav til fiskens velferd og miljøpåvirkninger. I tillegg brakklegges lokaliteten dobbelt så lenge for å sikre minimal påvirkning på lokaliteten.

Økologisk laks har mer plass i merdene enn konvensjonell laks. Det benyttes også kun økologisk fôr.

Hva er ASC-laks og -ørret?

ASC (forkortelse for Aquaculture Stewardship Council) er et avhengig sertifiseringsorgan, og hensikten med sertifiseringen er å sikre miljømessig bærekraft og sosialt ansvarlige praksiser.
Les mer om våre sertifiseringer her.